Pilové kotouče

Pilové kotouče umožní příčné i podélné řezání měkkého i tvrdého dřeva a dalších materiálů. Před  
použitím se nasadí na hřídel pily a můžete okamžitě začít pracovat.