Možnosti platby
 • Dobírka
 • Bankovní převod
 • Platba přes PayPal
 • Okamžitá online platba
 • Nákup na splátky
VIP reference

Reklamace / Vrácení zboží

Je přijaté zboží poškozené

 • Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
 • Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
 
 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 225 331 500.
 • DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 267 101 601.
 • Gebrüder Weiss: oznamte do 1 pracovního dne na tel. 296 245 025.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Všechny reklamace řešte emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@hobbytec.cz a do přílohy přiložte následující:
 
 • doklad o koupi (faktura)
 • vyplněný reklamační list (ke stažení ZDE)
 • fotodokumentaci zřetelně prokazující důvod reklamace

Reklamace v zákonné lhůtě 24měs.

Všechny reklamace řešte emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@hobbytec.cz a do přílohy přiložte následující:
 
 • doklad o koupi (faktura)
 • vyplněný reklamační list ke stažení ZDE
 • fotodokumentaci zřetelně prokazující důvod reklamace


Pokud budete vyzváni k zaslání výrobku na servis nebo sklad, tak výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady. Doporučujeme přiložit:

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
 • popis závady a vaše kontaktní údaje
 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
 

Lhůta pro vyřízení reklamace
 
 • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě pokud nebude určeno jinak.
 • V případě vrácení peněz vám pošleme peníze na bankovní účet. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
 
 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”) zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
 

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list prostřednictvím emailu na info@hobbytec.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.
 

Vrácení zboží ve 14dennní lhůtě

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
 
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. 
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE
 • Odešlete prosím mailem na info@hobbytec.cz a následně přibalte ke zboží. 
 • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 

Postup vrácení zboží ve 14dennní lhůtě

 • Přineste zboží osobně na adrese našeho centrálního skladu. 
 • Pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu centrálního skladu:
  Hobbytec CZ s.r.o. – Reklamační oddělení
  U Mototechny 87 (areál stavebnin Pro-doma)
  251 62 Tehovec
   
 • Pro vyřízení reklamace je nutné přiložit doklad o koupi (faktura) a vyplněný formuláří pro vrácení zboží (ke stažení ZDE).
Výrobek musí být čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.