MagazínBezpečné grilování

Mnozí bezpochyby rádi grilují, ale málokdo se zabývá tím, jak grilovat bezpečně. A to se týká od samotné přípravy grilu, pře průběhu grilování, manipulaci s palivy až po ukončení grilování a úklid potřebných propriet.

25.4.2017
 
Mnozí bezpochyby rádi grilují, ale málokdo se zabývá tím, jak grilovat bezpečně. A to se týká od samotné přípravy grilu, pře průběhu grilování, manipulaci s palivy až po ukončení grilování a úklid potřebných propriet.
 

Bezpečný gril

Ať už grilujeme na grilu elektrickém, plynovém nebo na grilu na dřevěné uhlí. Je vhodné, aby byl gril od certifikovaného výrobce. Také je nutné zajistit vhodné místo pro ustavení grilu. Gril by měl být řádně smontován a stabilně ustaven na nehořlavém podkladu a měl být v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek. Je vhodné mít u místa, kde rádi grilujeme hasicí přístroj. V případě, že jej nemáme, zvažme jiný způsob protipožární ochrany.
 

Grilování v uzavřených prostorech

Grilování v uzavřených prostorech, je možné po splnění nutné podmínky. A tou je použití elektrického grilu. Pouze s elektrickým grilem lze připravovat pokrmy téměř v jakémkoliv prostředí, kuchyní počínaje a balkónem či otevřenou pergolou konče. Plynový gril a gril na dřevěné uhlí nebo brikety je pro uzavřené prostory velmi nebezpečný a proto jej používáme jen na vhodném místě v exteriéru.
 

Na co dbát během grilování

Může to vypadat jako nedůležité, ale je dobré věnovat pozornost i vlastnímu oblečení, pokud obsluhujeme gril. Je nevhodné mít na sobě oblečení z umělých vláken. Je dobré mít u přípravy pokrmů na grilu zástěru. Nejen, že si pomocí zástěry ochráníme oblečení od případných mastných skvrn, může nás ochránit i před většími pohromami. Za samozřejmé platí, že uhlídáme děti a domácí mazlíčky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti od grilu.
 

Jak bezpečně zapálit palivo v grilu na dřevěné uhlí

Pro zapálení dřevěných briket, dřeva nebo dřevěného uhlí, jsou vhodné přírodní materiály. Třeba třísky ze dřeva. Ty spolu s novinami zajistí dostatečný žár k podpálení paliva v grilu. Jestliže chceme použít podpalovač, používejme, ty certifikované a tudíž bezpečné. V žádném případě gril na pevná paliva nepodpalujme pomocí benzínu či lihu.
 

Tip:

Pro obsluhu grilu mějme připravené v blízkosti grilu příslušenství, nářadí a rukavice. Pokud je jakýkoliv gril v provozu, již se s ním nesmí manipulovat. A z fyziky si jistě všichni dobře pamatují, že plameny vycházející z plynového grilu nebo hořící tuk nelze hasit pomocí vody. Po grilování, je vhodné nechat přístroj dostatečně vychladit a poté jej vyčistit. U plynového grilu nezapomeňte na uzavření přívodu plynu, přívod elektrického grilu vyjměte ze zásuvky.