MagazínNapouštění vody do bazénu

Napouštění vody do bazénu se může zdát naprosto jednoduché, ale pokud si představíme, kolik m3 vody se vejde do průměrného, zahradního bazénu, je nutné se nad touto problematikou zamyslet.

20.4.2017
 
Napouštění vody do bazénu se může zdát naprosto jednoduché, ale pokud si představíme, kolik m³ vody se vejde do průměrného, zahradního bazénu, je nutné se nad touto problematikou zamyslet.
 

Napouštění vody z vodovodního řádu

Jde zřejmě o nejběžnější způsob. Navíc je pravděpodobné, že zahájení letní, koupací sezóny si naplánuje mnoho uživatelů stejně a hromadné napouštění bazénů představuje pro vodohospodáře zátěž. Nárazové, zvýšené odběry pitné vody mohou mít za následek zvýšení koncentrace některých běžně přítomných prvků ve vodě. Dále může docházet k poklesu tlaku ve vodovodním řádu. Je také potřeba brát v úvahu, že uživatel zaplatí nejen cenu za vodu (vodné), ale i stočné, podle tarifu.
 

Asistované napouštění bazénu

Aby se předcházelo problémům, které mohou vznikat při napouštění bazénů. Nabízejí vodárenské společnosti, tzv. asistované napouštění bazénů. Výhodou je, že bazén lze napustit rychleji než z vodovodního řádu. Mohlo by se zdát, že asistované napouštění bazénu je výhodnější, i z důvodu, že zákazník hradí pouze cenu vodného, avšak, je potřeba započítat náklady na dopravu a stočné. A rázem hradí zákazník téměř o 100% vyšší cenu než při napouštění z vodovodního řádu.
 

Jiné vodní zdroje

Jestliže máme vlastní studnu, můžeme použít i vlastní zdroje. Můžeme tím získat, avšak s ohledem na lokalitu, vcelku kvalitní vodu. Studniční voda však bývá velmi tvrdá a tu je pak nutné následně chemicky upravovat. I v tomto případě se tedy nevyhneme finančnímu zatížení.
 

Kvalita napuštěné vody

I když jsme napustili do bazénu křišťálově, čistou vodu, je nutné ji bazénovou filtrací a také chemicky upravit. Musíme tedy nejprve změřit a upravit pH vody a dál postupovat podle dezinfekčního systému daného bazénu. A upravit vodu následně pomocí chloru, solí nebo UV záření.