MagazínČistá voda v bazénu pomocí chlorových přípravků

Dezinfekce pomocí chloru, neboli chlorovaní, je nejběžnější způsob dezinfekce vody v bazénech. Princip spočívá jednoduše v dodání chloru do vody. Reakcí chloru s vodou vznikne kyselina chlorná, která narušuje enzymy i buněčné stěny organických látek. Její síla je pak závislá na hodnotě pH vody. Je tedy navíc nutné, v bazénech regulovat pH.

31.3.2017

Dezinfekce pomocí chloru, neboli chlorovaní, je nejběžnější způsob dezinfekce vody v bazénech. Princip spočívá jednoduše v dodání chloru do vody. Reakcí chloru s vodou vznikne kyselina chlorná, která narušuje enzymy i buněčné stěny organických látek. Její síla je pak závislá na hodnotě pH vody. Je tedy navíc nutné, v bazénech regulovat pH.
 

pH bazénové vody

Doporučená hodnota pH je 7,2 – 7,6. Při poklesu pH se vytváří plynný chlor, který dráždí pokožku, oči, ale i vybavení bazénu. Při zvýšení pH vody, se voda v bazénu zakaluje, chlor má nižší dezinfekční účinky a navíc dráždí oči.
 

Doporučené množství chloru

V bazénu je doporučováno množství volného chloru kolem 0,3 až 0,6 mg/l a vázaného chloru maximálně 0,3 mg/l. Hodnotu vázaného chloru lze snížit přidáním vody, UV zářením nebo superchlorací. To je způsob, kdy do bazénové vody přidáme vysoké množství chloru (10x více, než je chloru vázaného), pak dochází k přeměně vázaného chloru zpět na volný.
 

Dávkování chloru pomocí plynného chloru

Reakcí plynného chloru s vodou vznikne kyselina chlorná. Ale jako vedlejší produkt vzniká i kyselina chlorovodíková. Kyselina chlorovodíková pak snižuje pH vody. Je tedy nutné dodávat do vody přípravek pro zvýšení pH. pH zvýšíme pomocí hydroxidu sodného nebo granulovaného uhličitanu sodného. Tento způsob se využívá u velkých bazénů.
 

Dávkování chloru pomocí chlornanu sodného

Je vhodné pro běžné zahradní bazény. Reakcí chlornanu sodného s vodou vzniká opět kyselina chlorná, ale vedlejším produktem je chlornan sodný, který pH vody zvyšuje. Je tedy potřeba pH snížit, a to pomocí kyseliny sírové nebo granulovaného hydrogensíranu sodného.
 

Měření chloru v bazénové vodě

Není nutné měřit chlor ve vodě v bazénu, stačí, když změříme redox potenciál, neboli oxidačně redukční potenciál vody. Doporučená hodnota pro bazény je 700mV až 770mV. Měříme jej pomocí sondy. Ta ukáže, jaký je poměr mezi látkami oxidujícími (dezinfekčními) a redukujícími (nečistotami). Redox potenciál ukazuje, jestli dezinfekce funguje správně. Redox zvyšujeme přidáním chloru, vločkovače i zvýšením výkonu filtračního zařízení.