MagazínStavební povolení pro mobilní dům v roce 2020

Rostoucí ceny nemovitostí, pozemků a těžké podmínky pro získání hypotéky pomáhají k rostoucí oblibě mobilních domů. Český spotřebitel stále více sahá po této variantě v souvislosti s vytvořením celoročního bydlení. Zásadní otázka vzniká v oblasti stavebního povolení. Je nutné, či nikoliv?

Rok 2019 nepřinesl v tomto směru žádnou zásadní změnu a nečekáme, že by tomu bylo letos jinak. Stavební povolení není při výstavbě mobilního domu třeba. Ovšem návštěvě příslušného úřadu se nevyhneme. Jeho souhlas budeme potřebovat. Na co se tedy musíme připravit? 

Součástí územního plánování

Dle zákona č. 350/2012 Sb. a jeho následné novele se mobilní dům považuje za výrobek, který plní funkci stavby. A díky tomu se na něho vztahují všechny náležitosti spojené se stavebním zákonem. Pro umístění mobilního domu nemusíme vyřizovat stavební povolení, postačí nám získat souhlas stavebního úřadu

Jeho verdikt pak závisí na tom, zda je záměr v souladu:

  • s vydanou plánovací dokumentací

  • s cíli a úkoly územního plánování

  • s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

  • s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

  • s požadavky na využívané území 

  • s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

  • s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
Celé znění metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

Kvalitní stavby bez problémů 

Jak bylo řečeno, tak je mobilní dům posuzován dle stejných pravidel jako každá jiná stavba. V tomto směru zákon stanovuje požadavek na použití jen takových výrobků, materiálů a konstrukcí, které svojí způsobilostí zaručují, že stavba splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí a další nezbytné parametry. 

V našem případě pro výrobu mobilních domů využíváme nejmodernější materiály a postupy. Všechny naše produkty procházejí náročným testováním a následnou certifikací. Díky tomu souhlas stavebního úřadu netrvá dlouhé dny. 

Financování mobilního domu 

Stavební povolení tak potřeba není. S tím zároveň souvisí i následné kroky spojené s užíváním. Jelikož se jedná pouze o výrobek plnící funkci stavby, po svojí realizaci se nemusí kolaudovat. To znamená, že není zapsán do katastru nemovitostí. 

I přesto, že nezískáme číslo popisné, banky začínají být v tomto směru velmi tolerantní. Díky vzrůstajícímu zájmu o tento styl bydlení se rozšiřuje i nabídka produktů, které nám zajistí financování.