MagazínSolární ohřev

Sluneční záření umožňuje nejen život na planetě Zemi, ale zároveň jsme se jej naučili úspěšně využívat. Doba slunečního svitu a intenzita záření jsou závislé na ročním období, povětrnostních podmínkách a samozřejmě na zeměpisné poloze. A pokud se s těmito proměnnými naučíme pracovat, lze využívat sluneční energii jako ideální zdroj.

14.4.2017
 
Sluneční záření umožňuje nejen život na planetě Zemi, ale zároveň jsme se jej naučili úspěšně využívat. Doba slunečního svitu a intenzita záření jsou závislé na ročním období, povětrnostních podmínkách a samozřejmě na zeměpisné poloze. A pokud se s těmito proměnnými naučíme pracovat, lze využívat sluneční energii jako ideální zdroj.
 

Co je to solární kolektor?

Jde o zařízení, které přeměňuje sluneční záření na teplo. Solární kolektor obsahuje tzv. absorbér slunečního záření, který dokáže záření pohltit a přeměnit jej na teplo. Toto teplo, předá médiu pomocí, kterého je přenášeno do místa využití. Médiem může být vzduch, olej, sůl, ale nejčastěji voda. Ta je využívána pro solární ohřevy bazénů či solárních sprch.
 

Ohřev bazénové vody

Solární absorbéry pro ohřev bazénové vody jsou nejjednodušším typem solárních ohřevů. Jde v podstatě o jednoduché, černé, plastové trubice, které díky tmavé barvě pohlcují sluneční záření. Přes tyto absorbéry proudí bazénová voda, která se ohřívá, a již teplejší, se vrací zpět do bazénu. Voda do solárních ohřevů je čerpána pomocí čerpadla. Jednoduchá regulace pak může zajistit, že voda se začne čerpat až v okamžiku, kdy ji solární ohřev může doopravdy ohřát.
 

Materiály vhodné pro solární ohřev

Pro výrobu solárních kolektorů je zapotřebí využívat materiály, které nedegradují na slunci a jsou vysoce odolné vůči UV záření. Pro výrobu se osvědčili polyetylen (PE), polypropylen (PP) a etylen propylen dien monomer (EDPM). Solární ohřevy bazénů jsou vyráběny buď jako panely nebo jako pyramidy. U obou typů je možné zapojení vícero ohřevů za sebou, čím se znásobí jejich funkce.
 

Doporučení

Na 1 m² vodní plochy bazénu je zapotřebí alespoň 0,5 m² plochy solárního ohřevu. Úspory tepla lze zajistit také překrytím bazénu solární plachtou v čase, kdy bazén nevyužíváme.