MagazínRenovujeme dětský hrací domeček

Máme již delší dobu hrací domeček pro děti, ale ten už je odřený a zanedbaný? Občas dokonce hrozí, že se dítěti může zadřít tříska. Tak v tomto případě je čas na okamžitou renovaci domečku. Dřevo je přirozeně krásným materiálem, ale působením klimatických změn bývá zatěžováno a narušováno, je proto potřeba věnovat mu kvalitní údržbu, zejména pokud jsou uživateli stavby děti.

12.5.2017

Máme již delší dobu hrací domeček pro děti, ale ten už je odřený a zanedbaný? Občas dokonce hrozí, že se dítěti může zadřít tříska. Tak v tomto případě je čas na okamžitou renovaci domečku. Dřevo je přirozeně krásným materiálem, ale působením klimatických změn bývá zatěžováno a narušováno, je proto potřeba věnovat mu kvalitní údržbu, zejména pokud jsou uživateli stavby děti.

 

Důvody renovace dřeva

Dřevěné hrací domečky, ale i pergoly, altány, terasy a ploty jsou zatíženy nejen působením slunce, ale i vlhkostí, plísněmi a různými škůdci. Pokud se v nich chceme cítit příjemně, tak je musíme před těmito vnějšími vlivy chránit, což činíme nejčastěji pomocí nátěrů.
 

Kdy začít s renovací dřeva?

Obecně lze říci, že oprava by měla přijít v čase, kdy je narušen pouze povrchový nátěr dřeva. Pokud vlivům okolí začíná podléhat i samotné dřevo, je mnohdy již pozdě a je ohrožená bezpečnost dětí. V takovém případě stojí za zvážení, zdali zničený hrací domeček nevyměnit za nový, pro naše dítě bezpečnější. Na trhu je řada skutečně velmi zdařilých dřevěných stavebnic.
 

Postup práce

Z povrchu dřeva odstraníme nečistoty, prach a mastnotu, ideálně obrousíme starý nátěr, očistíme a vysušíme. Dalším krokem je penetrace. Penetrace by měla vsáknout do dřeva. Po penetraci použijeme lazurovací nátěr. Nejvhodnější jsou tenkovrstvé lazury. Pokud chceme použít krycí nátěr, který překryje i texturu dřeva je nutné použít nátěr vhodný do exteriéru. Musí být dostatečně pružný a odolný, aby odolával klimatickým změnám. V tomto případě vytvoříme raději několik velmi tenkých vrstev než jednu velkou vrstvu nátěru. Práci zakončíme použitím laku do exteriéru.
 

Tipy:

K nátěrům přistupujeme ideálně za bezvětří, aby se nám do nátěru nedostali nežádoucí nečistoty. Každou vrstvu nátěru necháme dostatečně dlouhou dobu proschnout, tím zvýšíme jejich funkci a trvanlivost. Vždy dbejme, aby nátěrové přípravky byly netoxické, protože upravujeme dřevěný domeček pro děti.