MagazínPrůzračná voda v zahradním bazénu

Mít vlastní zahradní bazén je velmi příjemné, mnohdy nás však od jeho pořízení odradí zejména následná péče o bazénovou vodu. Avšak docílit průzračnost bazénové vody není nadlidský výkon.

5.5.2017
 
Mít vlastní zahradní bazén je velmi příjemné, mnohdy nás však od jeho pořízení odradí zejména následná péče o bazénovou vodu. Avšak docílit průzračnost bazénové vody není nadlidský výkon.
 

Znečištění bazénové vody

Voda v zahradním bazénu je znečištěná mechanickými a organickými nečistotami. Mechanické nečistoty odstraňujeme pomocí síta, vysavače, ale hlavně pomocí vhodně zvolené filtrace. Organické nečistoty v podobě řas, baktérií a virů odstraňujeme pomocí bazénové chemie.
           

Nezávadnost vody v zahradním bazénu

Abychom si zajistili nezávadnou bazénovou vodu, je nezbytné, pravidelně, nejméně 1 x týdně kontrolovat pH a koncentraci chloru. A v případě jejich výkyvů je upravit na doporučené hodnoty. V letním období, kdy je velmi horko a bazén je více využíván, je potřeba tuto kontrolu provádět častěji než jednou za týden.
 

Hodnota pH

Tato hodnota je ukazatelem kyselosti nebo zásaditosti vodního roztoku. Pro bazény je ideální hodnota pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Vyšší pH vede k tvorbě zákalů a vodního kamene a ve vodě se zvyšuje množství vázaného chlóru. To je ten který nás štípe v očích a může dráždit pokožku a sliznice. Nižší pH způsobuje korozi kovových prvků v bazénech. Tato hodnota také ovlivňuje rozpustnost a účinek přípravků na úpravu vody.
 

Jak měříme pH

Tuto hodnotu můžeme změřit tabletovým nebo elektronickým testerem. U tabletových testerů se do nádobky se vzorkem vody vloží tableta, která zabarví vodu a dle přiložené stupnice, zjistíme hodnotu pH ve vodě. Elektronický tester má sondu, která po vložení do zkoumané vody ukáže její aktuální pH. Při vyšší hodnotě použijeme k úpravě vody přípravek pH + a naopak při nižší jednoduše přípravek pH - .
 

Dezinfekce

Vodu dezinfikujeme z důvodu odstranění mikroorganismů. Způsob a množství dezinfekčního prostředku volíme na základě měření množství chloru ve vodě, stejným způsobem, jako pH, jen testery použijeme vhodné k měření chloru. Na základě měření upravíme kvalitu vody vhodnou dezinfekcí, optimálně tabletami k tomu určenými. Tableta se postupně rozpustí a my se vyhneme složitému dávkování prostředku.