MagazínPéče o vodu ve vířivce

V případě, že si můžeme užívat vymožeností vlastní vířivky nebo o pořízení vířivého bazénu uvažujeme, je dobré myslet nejen na to, jak si budeme užívat křišťálově čistou vodu, ale i na to, jak si čistotu vody ve vířivce udržíme.

9.5.2017
 
V případě, že si můžeme užívat vymožeností vlastní vířivky nebo o pořízení vířivého bazénu uvažujeme, je dobré myslet nejen na to, jak si budeme užívat křišťálově čistou vodu, ale i na to, jak si čistotu vody ve vířivce udržíme.
 

Čistá voda ve vířivce

Je příjemné mít možnost, ponořit se do průzračné vody a relaxovat během perlivé celotělové masáže. O to příjemnější je, když si tuto radost můžeme dopřát ve vlastní vířivce. Nejde jen o soukromí, ale i o to užívat si tento komfort kdykoliv se nám zamane. Máme také jistotu, že pokud se o vířivku a vodu v ní řádně staráme, ponoříme se my i naše děti do vody, která je bez závad. Udržovat kvalitní vodu ve vířivce, vyžaduje jisté zásady, při jejichž dodržení se budeme moci těšit z křišťálově čisté vody.
 

Co je to pH?

Jde o termín (z anglického potential of hydrogen), který určuje potenciál vodíku, nebo také vodíkový exponent. Což představuje číslo, kterým vyjadřujeme kyselost nebo zásaditost roztoku, v našem případě vody. Jde o logaritmickou stupnici se škálou 0 – 14, přičemž neutrální voda má mít při standardních podmínkách ideální pH = 7. Kyselé roztoky mají pH nižší než 7 a zásadité roztoky mají pH vyšší než 7. Platí, že čím je pH nižší kyselého roztoku nižší tím je kyselina silnější, opačné pravidlo platí u zásaditých roztoků.
 

pH v bazénové vodě

Abychom si mohli užívat vlastní vířivku, nebo bazén ve zdraví je důležité udržovat vodu v normě. Pokud, je voda znečištěná, musíme přistoupit k její úpravě. Aby však naše zásahy byly efektivní, je dobré znát pH vody kterou upravujeme. Před každou úpravou je potřeba nejprve změřit pH. V domácích podmínkách nám nejlépe poslouží lakmusové papírky nebo kapkové testery. Pokud námi naměřené hodnoty nejsou v přípustných mezích (7,0 – 7,4), je nutné sjednat okamžitou nápravu. Účelné použití bazénové chemie vždy respektuje aktuální pH vody.
 

Co znamená termín Tvrdá voda

Tvrdost vody vyjadřuje obsah rozpuštěných oxidů. Nejčastěji se jedná o oxidy vápníku a hořčíku. Tvrdost vody ovlivňuje pitnou i užitkovou vodu. Má vliv zejména na chuť vody a na tvorbu usazenin. Může být přechodná nebo trvalá. Tvrdost vody sledujeme pomocí kapkových nebo tabletových testerů. Tvrdost bazénové vody by neměla překračovat 18˚N je nutné přikročit k nápr
avě.
 

Monitoring

Kontrolu vody ve vířivce či bazénu provádíme nejméně 1x do měsíce. V případě potřeby samozřejmě častěji.