MagazínNávod na montáž zemních vrutů svépomocí

Montáž zemních vrutů klasické ukončení série A1, A2, B1, B2


1.Příprava
Před začátkem montáže je nutno předem rozvrhnout a zaměřit body ukotvení. Pro ideální svislé navrtávání zemního vrutu je třeba pomocí ostrého kolíku, nebo roxoru vyrazit do země svislou, 10 až 40 cm hlubokou jámu, která je zároveň užší než průměr závitů vrutu. Čím je jáma hlubší, tím efektivněji vede vrut ve svislém směru.
 

 
2. Manipulace se zemním vrutem  
Do zemního vrutu se zasune montážní klíč T67, který se zajistí kovovým kolíkem. Zemní vrut se vertikálně umístí do připravené jámy. Následně je třeba montážní klíč T67 zajistit. Pomocí montážního klíče se zakroutí zemní vrut do země. Sloupek se vloží do zemního vrutu a obsypu ostrým štěrkem, nebo zajistí třemi šrouby M8x30.


 
 
3. Zavrtávání zemního vrutu
Zemní vruty série Doma dokáže svépomocí zavrtat jedna osoba. Zavrtávání zemního vrutu probíhá rotačním způsobem svisle na zemský povrch - doporučujeme použití vodováhy. Polohu ramene montážního klíče T67 je možné pomocí pojistného šroubu výškově přestavovat tak, aby byla práce pohodlná.
  
4. Ukončení zavrtávání zemního vrutu
Zemní vrut je třeba zavrtat pouze do takové hloubky, aby bylo následně možné vytáhnout kovový kolík a montážní klíč T67. 
 
 
5. Připevnění stavby na zemní vrut 
Způsob připevnění Vaší stavby závisí na typu ukončení zemního vrutu. V případě stavby oplocení se do zemního vrutu vkládá opěrný sloup plotu, který je třeba zastabilizovať a zajistit šrouby M8. Sloup je vhodné podsypat ostrým štěrkem. Pokud je mezi vnitřním obvodem zemního vrutu a sloupem stavby dostatečná mezera, prostor je možné vyplnit štěrkem až po okraj zemního vrutu, čímž se sloup stavby nerozebíratelně zajistí.
Montáž zemních vrutů  ukončení typu L série A3, B5

 
1. Příprava

Před začátkem montáže je nutno předem rozvrhnout a zaměřit body ukotvení. Pro ideální svislé navrtávání zemního vrutu je třeba pomocí ostrého kolíku, nebo roxoru vyrazit do země svislou, 10 až 40 cm hlubokou jámu, která je zároveň užší než průměr závitů vrutu. Čím je jáma hlubší, tím efektivněji vede vrut ve svislém směru.  
2. Manipulace se zemním vrutem 
 
Montáž zemního vrutu je jednoduchá a šetří Váš čas. Zemní vrut se vertikálně umístí do připravené jámy. Následně je třeba montážní klíč T-L zajistit. Pomocí montážního klíče se zakroutí zemní vrut do země.
 


 
3. Zavrtávání zemního vrutu 
Zemní vruty DOMA dokáže svépomocí zavrtat jedna osoba. Pro zemní vruty HOBBY je zapotřebí dvou osob. Zavrtávání zemního vrutu probíhá rotačním způsobem svisle. Doporučujeme použití vodováhy. Polohu ramene montážního klíče T67 je možné pomocí pojistného šroubu výškově přestavovat tak, aby byla práce pohodlná. 
4. Ukončení zavrtávání zemního vrutu
Čim zemní vrut zavrtěl hlouběji, tím bude držet v zemi pevněji. Zemní vrut samozřejmě zavrtává do hloubky dle Vaší potřeby. Následně odjistíte všechny komponenty a vybereme montážní klíč ze zemního vrutu.

 
5. Připevnění na zemní vrut 
Dřevěný díl se provrtá přes tři díry v koncovce typu L, založí se závitové tyče (M12) přiměřené délky, které se následně maticemi upevní, čímž se sloup stavby nerozebíratelně zajistí. Kompatibilní montážní klíč Jet-L.
 
 


 

Montáž zemních vrutů ukončení U série A4, B3, B4, C4

 
1. Příprava 
Před začátkem montáže je nutno předem rozvrhnout a zaměřit body ukotvení. Pro ideální svislé navrtávání zemního vrutu je třeba pomocí ostrého kolíku, nebo roxoru vyrazit do země svislou, 10 až 40 cm hlubokou jámu, která je zároveň užší než průměr závitů vrutu. Čím je jáma hlubší, tím efektivněji vede vrut ve svislém směru.
 
 
2. Manipulace se zemním vrutem
Vložte hranol, ocelovou trubku nebo jinou pevnou páku přiměřené délky (1m) z horní stranky do koncovky typu U. Rotačním pohybem zavrtejte zemní vrut.
 
 
3. Zavrtání zemního vrutu
Pro zemní vruty DOMA je zapotřebí 1 osoba. Pro zemní vruty HOBBY jsou nutné 2 osoby. Pro zemní vruty PROFI jsou potřeba dvě fyzicky silné osoby. Zavrtávání zemního vrutu probíhá rotačním způsobem svisle na zemský povrch - doporučujeme použití vodováhy.
 
4. Ukončení zavrtání zemního vrutu
Čim zemní vrut zavrtěl hlouběji, tím bude držet v zemi pevněji. Zemní vrut samozřejmě zavrtává do hloubky dle Vaší potřeby.
 
 
5. Připevnění stavby na zemní vruty
Dřevěný díl se provrtá přes tři díry v U koncovce, založí se závitové tyče (M12) přiměřené délky a maticemi se upevní, čímž se sloup stavby nerozebíratelně zajistí. Kompatibilní montážní pomůcka je jakákoliv páka.
Dřevodům na vertikálních hranolech

 

Montáž zemních vrutů PROFI.

Montáž zemních vrutů PROFI doporučujeme přenechat našemu zkušenému týmu. 
Montáž pro vruty: C3 (pódia, stage) a C7 (brána) není možná.
Montáž zemních vrutů: C1, C2, C5, C6
 
1. Příprava 

Před začátkem montáže je nutno předem rozvrhnout a zaměřit body ukotvení. Pro ideální svislé navrtávání zemního vrutu je třeba pomocí ostrého kolíku, nebo roxoru vyrazit do země svislou, 10 až 40 cm hlubokou jámu, která je zároveň užší než průměr závitů vrutu. Čím je jáma hlubší, tím efektivněji vede vrut ve svislém směru. 

 
2. Manipulace se zemním vrutem
Do zemního vrutu se zasune montážní pomůcka shora, která se zajistí kovovým kolíkem. Pro nenáročně a plynulé krouticí účinek nástroje zemního vrutu je do montážní pomůcky potřebné zasunout dvě trubky. Zemní vrut se vertikálně umístí do připravené jámy. Rotačním pohybem je třeba zavrtat zemní vrut do země.

 
 
3. Zavrtání zemního vrutu
Zemní vruty PROFI dokážou svépomocí zavrtat dvě zdatné osoby. Zavrtávání zemního vrutu probíhá rotačním způsobem svisle na zemský povrch - doporučujeme použití vodováhy. Polohu ramene montážní pomůcky T-C není možné výškově přestavovat.
 
4. Ukončení zavrtání vrutu
Zemní vrut je třeba zavrtat pouze do takov é hloubky, aby bylo následně možné vytáhnout montážní pomůcku. 
5. Přípevnění stavby na zemní vrut
Způsob připevnění Vaší stavby závisí na typu ukončení zemního vrutu. V případě stavby oplocení se do zemního vrutu vkládá opěrný sloup plotu, který je třeba zastabilizovať a zajistit šrouby M8. Opěrný sloup je vhodné podsypat ostrým štěrkem. Pokud je mezi vnitřním obvodem zemního vrutu a sloupem stavby dostatečná mezera, prostor je možné vyplnit štěrkem až po okraj zemního vrutu, čímž se sloup stavby nerozebíratelně zajistí.