MagazínFiltrace v zahradních bazénech

Nedílnou součástí bazénové technologie je nutnost odstraňování mechanických nečistot, a to nám zajišťuje bazénová filtrace.

20.4.2017
 
Nedílnou součástí bazénové technologie je nutnost odstraňování mechanických nečistot, a to nám zajišťuje bazénová filtrace.
 

Proč je potřeba mít bazénovou filtraci?

Při běžném používání zahradního bazénu jsou do něj vnášeny různorodé mechanické nečistoty. Dalším zdrojem znečištění vody je okolí. Různé stromy, trávy, půda, apod. A v neposlední řadě, chemická či UV dezinfekci vody, zůstávají v bazénu odumřelé části mikroorganismů. Kvalitní filtrační systém tyto mechanické nečistoty odstraní a voda v zahradním bazénu, je hygienicky čistá.
 

Kartušová filtrace

Tento typ filtrace je tvořen čerpadlem a filtrem z hustě skládané geotextilie. Tato pak zadržuje nečistoty. Avšak výkon těchto filtrací je velmi malý. Kartušové filtrace jsou vhodné pro průtok vody maximálně 6 m3/hod., což představuje spíše malé bazény. Výhodou tohoto systému je, že kartuše jsou snadno vyjímatelné a pokud je pravidelně čistíme, filtrace neztrácí na účinnosti.
 

Písková filtrace

Tento druh filtrace pracuje na principu čištění vody křemičitým pískem s různou zrnitostí (0,4 – 1,2 mm). Písek dokáže velmi dobře odfiltrovat malé i velké nečistoty. Jde o filtraci s vyšší účinností, než má kartušová filtrace. Písková filtrace se tedy hodí i pro větší bazény, navíc sama o sobě nevyžaduje zvláštní údržbu. Filtrace se skládá z čerpadla, které čerpá vodu do filtrační nádoby s pískem a přes písek je voda, skrz speciální mřížku, vtlačována zpět do bazénu.
 

Péče o pískovou filtraci

Životnost písku je časově omezená, a pro zachování funkce je potřeba je po cca 2 až 3 letech vyměnit. Na základě vzestupu tlaku ve filtrační nádobě poznáme, že je filtr neboli písek zanesen a je potřeba jej změnou směru proudění vody propláchnout. Tento zpětný chod umožňuje čtyř nebo šesticestný ventil. Pokud proplach již nedostačuje, je potřeba písek ve filtračním zařízení vyměnit.
 

Jakou funkci má při čištění vody vločkovač?

Aby byla filtrace schopná odfiltrovat i ty nejmenší částice, např. mikroorganismy, je potřeba použít vločkovač. Jde o chemický přípravek, který na sebe váže nečistoty a touto vazbou vytváří malé vločky, které mají dostatečnou velikost proto, aby je pískový filtr zachytil, navíc se voda se pomocí vločkovače projasní. Vločkovače jsou na trhu v tekutém stavu a aplikují se přibližně 1x do týdne.