MagazínTepelná čerpadla

V současné době si zřejmě nedovedeme představit život bez tepla, světla či strojů. Ty jsou však závislé na energii, jejíž spotřeba stále stoupá. A ať se snažíme sebevíce, stoupající spotřeba energií má negativní vliv na přírodu. V letech minulých i v současnosti jsou drastickým způsobem spotřebováváný zásoby přírodních paliv, vznikajících milióny let a je tedy potřeba hledat a využívat obnovitelné zdroje energie a zároveň mít snahu nenarušovat eko systém.

V současné době si zřejmě nedovedeme představit život bez tepla, světla či strojů. Ty jsou však závislé na energii, jejíž spotřeba stále stoupá. A ať se snažíme sebevíce, stoupající spotřeba energií má negativní vliv na přírodu. V letech minulých i v současnosti jsou drastickým způsobem spotřebováváný zásoby přírodních paliv, vznikajících milióny let a je tedy potřeba hledat a využívat obnovitelné zdroje energie a zároveň mít snahu nenarušovat eko systém.
 

Tepelné čerpadlo

Základní princip tepelného čerpadla jako první vymyslel a popsal anglický fyzik William Thomson Kelvin, v roce 1852. K nápadu přišel, jak už to bývá, náhodou. Prováděl pokusy s hlubokým zmražením a omylem se dotkl výstupního potrubí mrazáku a spálil se. Tak vznikla myšlenka propojení výstupu mrazáku se zásobníkem teplé vody. A pomocí větráku, pak potrubní smyčkou vháněl teplý vzduch do domu.
 

Princip funkce tepelného čerpadla

Jde o zařízení, které odebírá teplo o relativně nízké teplotě, ze vzduchu, z povrchové vody, podzemí, apod. Tepelné čerpadlo potřebuje pro provoz určité množství energie, spotřebuje přibližně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie na pohon kompresoru. Zbývající dvě třetiny jsou pak převedeny na teplo, které se dále využívá. Čerpadlo pracuje na principu uzavřeného okruhu. Na jedné straně teplo o nízké teplotě odebírá (voda, vzduch, apod.) a na druhé větší teplo předává.
 

Druhy tepelných čerpadel

Přeměnu tepla nižšího na vyšší můžeme dosáhnout různými způsoby. Nejvhodnější jsou ty, které vyžadují minimální hnací energii, což zaručí energetickou efektivnost. Teplotu zdroje ovlivnit nedokážeme, ale lze ovlivnit teplotu přenosné látky v čerpadle. Tepelná čerpadla mohou být kompresorová, absorbční nebo hybridní. Existují i čerpadla, která využívají jiných principů, jejich efektivnost však bývá nižší. Ale i ta mohou najít uplatnění. Zejména při netradičních řešeních přenosu energie.
 

Ohřev vody v bazénu tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla pro ohřev bazénové vody představují snížení nákladů na provoz bazénu a venkovních vířivek. Navíc si pomocí tepelného čerpadla můžeme prodloužit koupací sezónu i o několik měsíců. Je však potřeba vybírat čerpadlo s ohledem na množství ohřívané vody v bazénu. Pro bazény i vířivky jsou nejvhodnější kompresorová tepelná čerpadla.