MagazínStropní systém vytápění mobilního domu

Velkoplošné topné systémy se stávají moderním standardem většiny novostaveb. Oproti klasickým nástěnným topidlům jsou daleko efektivnější. Umožňují totiž rovnoměrně rozmístit teplo po celé místnosti. Navíc nejsou vidět a dávají větší volnost při zařizování interiéru. V tomto směru máme dvě možnosti volby. Podlahové a stropní vytápění.

Velkoplošné systémy zažily velký rozvoj již před lety. Jejich popularita však na chvíli utichla a trend se vrátil k radiátorům. Důvodem byla vyšší náročnost lidí na vytápění domu. Podlahové topení často nárokům nestačilo, případně za cenu velkého výkonu. Stávalo se, že podlaha dosahovala takových teplot, které byly označeny za nehygienické.

Návrat díky přírodě

Poslední roky se stavebnictví orientuje na šetrnost k přírodě, a tedy snižování energetické náročnosti budov. Pokročilejší stavební metody a užité technologie zabraňují tepelným ztrátám. Pro zajištění příjemného klima není potřeba vysoký výkon. Tato skutečnost vytvořila ideální podmínky pro velkoplošné vytápění. Zatímco dříve bylo potřeba podlahu doslova rozžhavit, nyní se uvádí daleko nižší hodnoty, které nám zajistí příjemnou teplotu v interiéru.

Ještě je třeba zmínit další překonaný handicap. Podlahové i stropní vytápění se vždy vyznačovalo dlouhou setrvačností a špatnou regulací. Nové systémy a technologie přinesly značný pokrok. Z dřívějšího nedostatku se stala jedna z hlavních výhod. Především stropní topení vyniká rychlou odezvou na teplotní požadavek.

Podlahové versus stropní

I když se jedná o velmi podobné systémy se stejným účinkem, podlahové vytápění je značně populárnější. Jedná se o sílu zvyku a roli hrají také předsudky ke stropní variantě. V lidech panuje přesvědčení, že u nohou budeme cítit chlad, zatímco se nám hlava bude přehřívat, budeme nesoustředění a dostaví se únava. Takto to nefunguje, ale o tom až za chvíli.

Podlahové topení vytváří pocit příjemného komfortu, kdy máme nohy stále v teple. Jenže stropní varianta zajistí podobný efekt. Jak tedy celý systém funguje?

Podstata v sálavém teple

Nejprve je třeba říct, že se bavíme o sálavém teple. Ohřátý strop sálá do svého okolí tepelné záření. To dopadá na vše v místnosti, včetně podlahy, nábytku a stěn. Ty se ohřívají a stejnou měrou sálají záření do svého okolí. Postupně se teplota v celém prostoru ustálí na určené hodnotě.

Zde vzniká největší omyl. Většina lidí si stále myslí, že teplo se drží u stropu. Z toho soudíme, že přeci stropní vytápění nevytopí místnost u podlahy. Jenže je to pouze teplý vzduch, který je lehčí než normální, a tedy stoupá vzhůru. Ten zde nemá žádnou roli. Vše řídí prostorové sálání, které si samo stanoví teplotu dle průměru povrchových teplot v místnosti. 

Dokonce se v praxi ukázalo, že sálavé topení má nejvyšší účinek kolmo dolů. Nejintenzivněji dopadá na podlahu, kterou výrazně ohřívá. U našich kotníků je více teplo, než 10 cm nad nimi.

Stropní vytápění a mobilní domy

Stropní vytápění nám dává úplnou volnost při zařizování interiéru. Naopak u podlahové varianty je nutné vhodně rozmístit nábytek a další zařízení, aby vyhřívaná část nebyla překrytá. Výběr podlahové krytiny také přináší svá omezení.

Stropní vytápění je nutné kombinovat se sádrokartonovými podhledy, aby byl zajištěn průchod tepla. Mobilní domy tuto možnost nabízejí. Náš typ Alex využívá elektrické sálavé stropní vytápění. Klima v domácnosti a ideální teplota je řízena digitálními prostorovými termostaty.