MagazínStavební zákon mobilní dům

Toužíte po mobilním domě, ale netušíte, jak je to se stavebním povolením? My vám poradíme. Mobilní domy jsou kombinací komfortního bydlení, nízkých pořizovacích nákladů. Vybavený příbytek si můžete postavit u řeky, na zahradě či na vesnici. Pořízení mobilního domu však vyvolává řadu otázek.

Stavební zákon mobilní dům

Toužíte po mobilním domě, ale netušíte, jak je to se stavebním povolením? My vám poradíme. Mobilní domy jsou kombinací komfortního bydlení, nízkých pořizovacích nákladů. Vybavený příbytek si můžete postavit u řeky, na zahradě či na vesnici. Pořízení mobilního domu však vyvolává řadu otázek.

Stavba nebo výrobek s funkcí stavby?

Jakou legislativou je nahlíženo na mobilní domy? Ve stavebním zákoně najdete dva pojmy – stavba a výrobek plnící funkci stavby. Rozdíl mezi nimi je v místě vzniku daného objektu. Zatímco stavba roste přímo na staveništi, mobilní dům vzniká montáží v hale. Schválená novela dům č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozšiřuje definici pojmu stavba o ustanovení „za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ Tato nová definice mluví zcela jasně. Ať už objekt vznikl stavební či montážní konstrukcí bez ohledu na technické provedení či použité materiály, je potřeba mít územní souhlas.


O montáž domu a zákon rozhoduje §90 stavebního zákona. Je potřeba splnit několik podmínek. V případě,  že umisteni domu dle zakona 2018 je v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou, územní souhlas vám bude udělen bez větších průtahů. Tato zjednodušená procedura územního řízení vám ušetří čas i peníze. Bez ohlášení a stavebního povolení lze dle zákona stavět, pokud má stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci a nově v § 104 stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí, mimo jiné, u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci. Stavba ovšem musí mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Jelikož se zde o zastavěné ploše nemluví, postačí vám ohlášení i u staveb se zastavěnou plochou větší jak 150 m2.