MagazínStavební povolení na garáž

Kdy je třeba stavební povolení na garáž, a kdy se mu úspěšně vyhnete? Vše je spojeno především s tím, jaký typ garáže plánujete budovat – zde jsou možnosti.

Kdy je třeba stavební povolení na garáž, a kdy se mu úspěšně vyhnete? Vše je spojeno především s tím, jaký typ garáže plánujete budovat – zde jsou možnosti.

 

Povinnosti a povolení se vás týkat nemusejí

Nejprve začneme nejjednodušší situací, která se týká toho, že stavební povolení na garáž nebudete potřebovat. V takovém případě mluvíme o takzvaných provizorních řešeních, kdy je garáž řešena spíše jenom jako drobná stavba. Pokud není větší plochy, než 25 metrů čtverečných a připomíná spíše kůlnu či dřevník, nebo konstrukci s plachtou, není třeba nic oznamovat, nebo o cokoliv žádat. Pro jistotu doporučujeme před realizací dotaz na stavebním úřadě.


Menší garáže vyžadují územní souhlas

Pokud se jedná o garáže menšího rozměru, můžeme říci, že ani zde není třeba stavební povolení na garáž. Co však třeba je, to je takzvaný územní souhlas. Ten je jednodušší variantou stavebního povolení. Zde se však již neobejdete bez několika administrativních povinností, které blíže specifikuje §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. V daném případě platí, že se k oznámení o záměru k vydání územního souhlasu musí přiložit:

  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Zakreslení garáže i ostatních pozemků
  • Podpisy sousedů
  • Grafické přílohy

Důležité je dodat, že tento postup je povinností nejenom u klasických betonových garáží, ale může se týkat také těch plechových, tedy garáží mobilních, které jsou z hlediska zákona také stavbou.Stavební povolení na garáž je třeba u největších variant

Jedná se o stavbu, která již zabírá více, než je 25 metru čtverečných zastavěné plochy. V takovém případě je nutné jak stavební povolení na garáž jako takové, tak i rozhodnutí o umístění stavby, které je označováno jako územní rozhodnutí. Obvykle jsou oba postupy sloučeny a tak obě nezbytná povolení vydá stavební úřad najednou. Samozřejmě až po předložení dokumentace a posouzení.