MagazínSeriál - Zimní zahrady: Vlhko v zimní zahradě

Přiměřená vlhkost je v zimní zahradě žádoucí. Vlhkost vzduchu je dána obsahem vodních par, které jsou ve vzduchu obsaženy. Jejich množství je však značně proměnlivé a závislé na mnoha dalších faktorech.

Přiměřená vlhkost je v zimní zahradě žádoucí. Vlhkost vzduchu je dána obsahem vodních par, které jsou ve vzduchu obsaženy. Jejich množství je však značně proměnlivé a závislé na mnoha dalších faktorech.


Maximální a relativní vzdušná vlhkost

Maximální vzdušná vlhkost vyjadřuje největší možné množství vody, které vzduch za určité teploty je schopen pojmout v plynném skupenství. Je to v podstatě maximální obsah vody ve vzduchu. Relativní vzdušná vlhkost je přímo úměrná teplotě vzduchu v místnosti. To znamená, že se relativní vzdušná vlhkost snižuje při každém zvýšení teploty.
 

Význam vzdušné vlhkosti

Laik by si řekl, že vysoká vlhkost v zimní zahradě je přínosná, ale není tomu tak.
 
Čím jsou stabilnější teplotní poměry v zimní zahradě, tím bude méně problémů se vznikající vlhkostí. Pokud zimní zahrada podléhá vysokým teplotním výkyvům, je potřeba počítat s vysokou vzdušnou vlhkostí. Abychom udrželi v zimní zahradě stabilní mikroklima je potřeba respektovat řadu technických a konstrukčních opatření.
 

Co ovlivňuje mikroklima zimní zahrady

Mikroklima vně zahrady úzce souvisí s klimatem vnějšího prostředí. Mezi další faktory patří orientace zimní zahrady na světovou stranu, její tvar i návaznost zahrady na obytný prostor. Pokud zimní zahradu plánujeme u novostavby, počítejme s dlouhodobou vzdušnou vlhkostí. Může trvat mnoho měsíců, než celá stavba důkladně proschne a mikroklima se stabilizuje.
 

Doporučená vlhkost v zimní zahradě

Vlhkost v zimní zahradě by se měla odvíjet od účelu jejího užívání. Pokud chceme zahradu využívat pouze pro pěstování rostlin, měla by se optimální vzdušná vlhkost pohybovat rozmezí 70 – 90%. Avšak jestliže má být určena pro pobyt osob, neměla by vlhkost vzduchu přesáhnout 65%. Pokud je zimní zahrada zcela součástí obytného prostoru je žádoucí snížit vlhkost vzduchu na cca 40 – 55%. Vysoká vzdušná vlhkost představuje vysoké riziko nežádoucích plísní.
 

Co zvyšuje vzdušnou vlhkost?

Čím více rostlin je v zimní zahradě, tím je v ní i více vlhkosti. Tuto vlhkost dále zvyšují vířivé vany, vodní fontány. Je tedy nutné zahradu pravidelně odvětrávat nebo používat klimatizaci. Ideální je kombinace obojího. Klimatizace i odvětrávání by měly být součástí projektové dokumentace stavby zimní zahrady.