MagazínSeriál - Zimní zahrady: Tepelné podmínky v zimních zahradách

Stejně jako světlo, také teplo je ovlivňováno slunečním zářením. Teplo v zimní zahradě velmi úzce souvisí nejen se světlem, ale i s vlhkostí.

Stejně jako světlo, také teplo je ovlivňováno slunečním zářením. Teplo v zimní zahradě velmi úzce souvisí nejen se světlem, ale i s vlhkostí.
 

Co teplo ovlivňuje

Teplota ovlivňuje veškeré životní pochody rostlin. Čím více je v zimní zahradě rostlin, tím více tepla se v ní absorbuje a tím menší jsou teplotní výkyvy. Dle odborníků (Machovec, 1975) lze tvrdit, že všude tam, kde je vegetace bujnější, jsou výkyvy teplot nižší, než tam, kde je vegetace chudší a země nebo skály jsou stále obnažené. Teplotu vně zimní zahrady významně ovlivňuje i její orientace na určitou světovou stranu.
 


Termín teplotní minimum a maximum

Nejnižší hranice, při které rostliny mohou vegetovat, se nazývá teplotní minimum. Oproti tomu vysoké teploty, při kterých životní pochody rostlin ustávají, je teplotní maximum. Logicky jsou nejvhodnější teploty pro život rostlin někde uprostřed. Avšak jednotlivé druhy rostlin mají různé preference. 
 


Rozdělení zimních zahrad

Zimní zahrady mohou být celoročně obývané, v těch je teplota regulována pomocí topných těles a zimní zahrady studené neboli nevyhřívané.
 


Topení v zimní zahradě

Dle toho k jakému účelu zahradu využíváme a na jakou světovou stranu je orientována, volíme také druh topení. Vhodným řešením u celoročně obývaných zimních zahrad je, aby topení navazovalo na topný systém vyhřívající samotný dům. Jednou z možností je topení zabudované přímo do podlahy. Jeho výhodou je, že teplo vydává rovnoměrně po celé ploše. Nevýhodou je, že v nádobách s rostlinami rychleji vysychá substrát.
 
Alternativou podlahového vytápění je topení zabudované do zdi. Na rozdíl od klasických topných těles tyto nevytvářejí žádné rušivé bariéry. Celé těleso je skryto pod povrchem. Mezi další druhy topných těles patří topné lišty umístěné ve stěnách maximálně 30 cm nad podlahou či lokální vytápění v podobě krbových kamen, které jsou určeny pro rychlé získání tepla.