MagazínSeriál - Zimní zahrady: Pěstování rostlin v zimních zahradách

Když si pořizujeme zimní zahradu, očekáváme, že v ní budou samozřejmě také rostliny. Ale aby rostliny v zahradě prospívaly, je potřeba jejich výběru i usazení věnovat náležitou pozornost. Nevíme-li si rady, je dobré obrátit se na zahradního architekta.

Když si pořizujeme zimní zahradu, očekáváme, že v ní budou samozřejmě také rostliny. Ale aby rostliny v zahradě prospívaly, je potřeba jejich výběru i usazení věnovat náležitou pozornost. Nevíme-li si rady, je dobré obrátit se na zahradního architekta.
 

Formy použití rostlin v zimních zahradách

To jak uživatelé rostliny v zimní zahradě umístí je zcela na jejich fantazii, avšak i v případě fantazií bychom měli respektovat určitá pravidla. Jinak se může stát, že rostliny nebudou prospívat. I v zimních zahradách můžeme rostliny vsadit do záhonů, nádob nebo můžeme pěstovat rostliny jako epityfy. Epityfy jsou rostliny, které se kořeny zachycují kmenů a větví stromů a jsou hojně využívaný v tropických deštných pralesích.
 


Rostliny v záhonech

Rostliny jsou vysazovány do půdy, která je spojena se zemí pod zahradou. Výhoda takového systému spočívá v tom, že rostliny mohou hluboko zakořenit a přirozeným způsobem přijímat i živiny a vláhu.

Péče o rostliny v záhonech je nenáročná. Tento systém však může narušovat tepelně izolační vlastnosti zahrady. Navíc jde o přirozenou cestu pro živočichy, kteří se mohou dostat dovnitř prostoru zahrady.
 


Rostliny v pěstebních nádobách

Pěstování rostlin v nádobách má několik výhod. Tím, že jsou květináče mobilní a dají se přenášet, je možné vyzkoušet více míst v zimní zahradě a zjistit, které stanoviště rostlinám v nich zasazených nejlépe vyhovuje. Rostliny navíc mohou být ošetřovány dle svých individuálních potřeb. V případě zajímavých designových květináčů lze získat v zahradě velmi estetický prvek.
 

Výběr rostlin pro zimní zahrady

Použít lze téměř všechny typy rostlin z různých klimatických oblastí. Vždy je nutné jejich výběr přizpůsobit klimatickým podmínkám konkrétní zimní zahrady.

To, jak budou rostliny prospívat, ovlivňuje osvětlení, teplota, vlhkost vzduchu i substrátu a množství živin. Zásadní roli při výběru rostlin hraje velikost zahrady, požadavky majitelů na časovou a finanční náročnost provozu zimní zahrady i dostupnost rostlin na trhu.
 

Tip:

Rostliny bychom měli v zimní zahradě logicky uspořádat. Nemělo by jít jen o změť barevných odstínů. Pokud máme do aranžmá zahrnuto vícero rostlin, měli bychom střídat různé barvy, tvary listů, převislé s horizontálně rostoucími rostlinami, apod. Logická kombinace různých struktur a textur vytváří kontrasty, které prostor oživí a zimní zahrada se tak stane celoročně proměnlivým dynamickým prostorem.