MagazínSeriál - Zimní zahrady: Faktory ovlivňující stavbu zimní zahrady

Zimní zahrady jsou nejen malebnou oázou pro své uživatele, ale slouží zároveň pro vytváření vhodného mikroklimatu pro rostliny. Při stavbě zimní zahrady je potřeba brát v úvahu materiál konstrukce, opláštění, zastínění, větrání i vytápění. Je však potřeba brát ohled také vnější faktory, které funkčnost zahrady zásadně ovlivňují.

Zimní zahrady jsou nejen malebnou oázou pro své uživatele, ale slouží zároveň pro vytváření vhodného mikroklimatu pro rostliny. Při stavbě zimní zahrady je potřeba brát v úvahu materiál konstrukce, opláštění, zastínění, větrání i vytápění. Je však potřeba brát ohled také vnější faktory, které funkčnost zahrady zásadně ovlivňují.
 

Klimatická oblast, kde je zimní zahrada umístěná

Klimatické oblasti odborníci rozlišují na chladné, mírně teplé a teplé. Ty se odlišují počtem teplých, chladných či mrazivých dní, průměrnými teplotami a počtem jasných a zatažených dní. Všechny tyto faktory zásadně ovlivňují kolísání teploty vně zimní zahrady, což významně působí na vývoj a růst pěstovaných rostlin. Klimatickým podmínkám tedy musíme přizpůsobit větrání, vytápění a stínění zimní zahrady.
 

Orientace k světovým stranám

Také orientace zahrady na určitou světovou stranu představuje významný faktor. Zimní zahradu lze orientovat na kteroukoliv světovou stranu, ale je pak nutné respektovat specifika spojená s danou orientací.
 

Zahrady orientované na východ

Na stavby orientované na východ svítí slunce zejména ráno a částečně během poledne. V pozdějších hodinách jsou chráněné před velkým žárem budovou. V těchto zimních zahradách nám nehrozí přemíra tepla od slunečních paprsků, vzhledem k jejich nízké intenzitě.
 

Zimní zahrady orientované na jih

Jižně orientované zimní zahrady jsou po celý rok hojně vyhřívány slunečním zářením. Musí být proto chráněny kvalitním zastíněním i větráním prostoru. Je vhodné využívat svislé plochy opláštění. Ty zachycují méně slunečních paprsků než plochy šikmé. Je dobré zvážit vhodné zastřešení, jižně orientované zahrady neprůhlednou střešní krytinou. Střecha by navíc měla mít dostatečně velký přesah.
 

Zahrady orientované na sever

Zimní zahrady orientované na sever zachycují zejména první letní a poslední zimní paprsky, většinu dne pak bývají zastíněny budovou, proto není nutná vysoká investice do stínění. Žádoucí je soustředit se na vhodné vytápění prostoru. Z architektonického hlediska jsou vhodnou volbou vysoké a mírně nakloněné střechy, které lépe rozptylují sluneční paprsky a zároveň dostatečně zachycují sluneční záření se západu a východu.
 

Zimní zahrada orientovaná na západ

Západně orientované zahrady zahřívá odpolední a večerní slunce. Rána na západní straně bývají chladná.
 

Tip:

Zahradní architekti doporučují jako ideální orientaci zimní zahrady na jihozápad a jihovýchod, kdy v kombinaci s vhodným větráním, stíněním a vytápěním budou v prostoru zimní zahrady rostliny dobře prospívat. Samozřejmě záleží také na výběru vhodných rostlin a zejména preferencích a očekávání uživatelů zimní zahrady.