MagazínS přípravou dřeva nám pomůže štěpkovač nebo drtič větví

Při přípravě palivového dříví se nahromadí mnoho větví, které můžeme efektivně a snadno zpracovat a dále je využít. Ať už na zahradě nebo s nimi „jen zatopíme“. Je však potřeba rozhodnout se jestli chceme větve štěpkovat či drtit. Je zřejmé, že v těchto pojmech je rozdíl a přesto jsou štěpkovače a drtiče větví často směšovány. Přitom je každý z těchto strojů rozdílný vlastní technologií i výsledkem zpracování dřeva.

4.9.2017
 
Při přípravě palivového dříví se nahromadí mnoho větví, které můžeme efektivně a snadno zpracovat a dále je využít. Ať už na zahradě nebo s nimi „jen zatopíme“. Je však potřeba rozhodnout se jestli chceme větve štěpkovat či drtit. Je zřejmé, že v těchto pojmech je rozdíl a přesto jsou štěpkovače a drtiče větví často směšovány. Přitom je každý z těchto strojů rozdílný vlastní technologií i výsledkem zpracování dřeva.
 

Drtič větví

Drtička využívá práce rotujících nožů, které i čerstvé větve dokážou rozdrtit na velmi drobné části. Nadrcenými větvemi pak lze obohatit kompost nebo je využít při mulčování záhonů. Při výběru drtiče větví je vhodné zaměřit se především na stabilitu stroje, na výkon motoru a tloušťku zpracovávaných větví. Je vhodnější pořídit si stroj s možností výměny drtících nožů.
 

Štěpkovač větví

Štěpkovač nepracuje s drtícími noži, ale dřevo zpracovává pomocí ozubeného kola. Větev je vtahována pomocí soukolí vně a ozubeným kolem je přitlačována ke kovové desce. Tím je rozštípána na malé kousky. Velikost naštípaných kousků je závislá na průměru štípané větve. Štepky najdou své využití na zahradě, ale zejména při topení.
 

Rozdíly

Drtička na dřevo je hlučnější než štěpkovač. Avšak drtička si poradí s čerstvými i suchými větvemi. Štěpkovač si mnohdy s čerstvými větvemi snadno neporadí a je vhodnější větve před zpracováním ve štěpkovači nechat proschnout. Do štěpkovače ani drtiče není vhodné vtlačovat větve silou, protože se tím velmi zatěžuje motor. Navíc vkládání větví do stroje vyžaduje určitou zručnost, protože větve při vkládání vibrují. Samozřejmostí je při práci využívat ochranné pracovní prostředky.
 

Doporučení

Po zpracování dřeva je vhodné myslet i na uskladnění štěpky či nadrcených kousků dřeva. Pokud je po nadrcení použijeme v kompostéru nebo k mulčování či k zatápění je to v pořádku, ale jestli je chceme uskladnit, musíme najít vhodné suché a větrané místo. Je dobré je i občasně prohrabat, aby nezplesnivěly