MagazínRozdíl mezi štěpkovačem a drtičem větví

Při jarním ořezu stromků se nám nahromadí spousta větví, které sice můžeme odvézt do sběrného dvora, ale mnohem efektivnější je, tyto větve zpracovat a opětovně je na zahradě využít.

3.4.2017

Při jarním ořezu stromků se nám nahromadí spousta větví, které sice můžeme odvézt do sběrného dvora, ale mnohem efektivnější je, tyto větve zpracovat a opětovně je na zahradě využít.
 

Chceme větve štěpkovat nebo drtit?

Štěpkování a drcení větví jsou dva rozdílné pojmy, přestože je mnozí zaměňují nebo směšují. Ale každý z těchto strojů je rozdílný, jak svou technologií, tak i výsledkem zpracování dřeva.
 

Drtičky větví

Drtičky si pomocí rotujících nožů poradí i s čerstvými větvemi, které rozdrtí na drobné části. Ty pak můžeme použít do kompostu nebo k mulčování záhonů. Na trhu je značné množství druhů a typů drtiček větví a při jejich výběru bychom se neměli řídit pouze cenou. Velmi důležitá je stabilita a bezpečnost stroje, výkon motoru i průměrná tloušťka zpracovávaných větví. Je dobré pořizovat stroj, který má možnost drtící nože vyměnit.
 

Nevýhoda drtiček na dřevo

Tyto stroje jsou hlučnější a není dobré vkládat mezi nože drtičky větve silou, může dojít k jejich zahlcení, čím se zatěžuje motor stroje. Při vkládání větví do stroje větve vibrují, což vyžaduje určitou šikovnost. Pro zajištění bezpečnosti je dobré používat ochranné pracovní prostředky – brýle a rukavice.
 

Štěpkovače

Jsou výborným pomocníkem pro ty, kteří chtějí zpracované dřevo použít na topení. Na rozdíl od drtiček pracují štěpkovače s ozubeným kolem, které se na jedné straně přitlačuje ke kovové desce a tím štípe větev na malé kousky, jejichž velikost závisí, na průměru štípané větve. Štěpkovač nemá obrátky jako drtič, ale pomocí soukolí vtahuje větve dovnitř.
 

Nevýhoda štěpkovače

Štěpkovače si často nedovedou poradit s čerstvými větvemi, proto se doporučuje větve do štěpkovačky nechat určitou dobu proschnout. Stejně jako při práci s drtičkou dbáme na používání ochranných pracovních prostředků, brýlí a rukavic.
 

Výběr štěpkovače

Při výběru štěpkovače je dobré myslet možnost zpětného chodu stroje. Je dobré mít také možnost regulovat přítlak ozubeného válce na desku. Sběrný vak nebo nádoba také zvýší komfort práce.