MagazínPřístřešek pro auto a stavební povolení

Méně než 25 m² a nižší než 5 m. Takové specifikace platí pro přístřešek pro auto, u kterého není třeba zřizovat stavební povolení. Ovšem pozor. I pokud splňujete tyto parametry, návštěvě stavebního úřadu byste se neměli vyhýbat. Jak tedy získáte zelenou pro výstavbu?

Dle definice přístřešku pro auto se zjednodušeně jedná o stavbu bez obvodových konstrukcí určenou ke konkrétní věci. Důležité je v tomto směru označení "stavba", které nám říká, že přístřešek podléhá posuzování podle stavebního zákona. Je tomu tak narozdíl od pergoly. Ta je zapsána pouze jako konstrukce a povolení se na ní nevztahuje. 

Strasti s metry 

Při výstavbě přístřešku pro auto je nutné jednat v souladu se stavebním zákonem. Jeho poslední znění však vychází vstříc majitelům a definuje rozměry, do kterých není zřízení povolení nutností. Jedná se o přístřešek o zastavěné ploše do 25 m² s maximální výškou 5 m a jedním nadzemním podlažím. Navíc může být podsklepený do hloubky maximálně 3 metry na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Toto jsou jen základní specifikace, které je nutné znát. 
 

Nepodceňte situaci

I když váš přístřešek splňuje uvedená kritéria a dostává se mu úlevy v oblasti stavebního povolení, stále je zde nutný souhlas na základě územního rozhodnutí. Bez tohoto podpisu nelze k realizaci přístoupit. Návštěvě úřadu se tak nevyhnete. Jedná se však o pouhou formalitu a nehrozí dlouhý schvalovací proces. 

Dvě rady na závěr 

Pří stavbě přístřešku pro auto nezapomeňte na pravidlo o minimální vzdálenosti dvou metrů od hranic pozemku. Vyhnete se zbytečným průtahům a případně i narušení sousedkých vztahů. 

Tím nejjednodušším způsobem, jak se zbavit strastí se stavební povolením, je nechat přístřešek realizovat rovnou s novostavbou. Pokud ho zahrnete do prvotních plánů, lze vše vyřídit společně při jedné návštěvě úřadu. 
 

Vyberte si z nabídky přístřešků pro auto