MagazínPříprava motorové pily k řezání

Správná příprava motorové pily ušetří pilu, vlastní námahu a zajistí potřebný výkon pily.

11.4.2017
 
Správná příprava motorové pily ušetří pilu, vlastní námahu a zajistí potřebný výkon pily.
 

Příprava pohonné směsi

Vhodný poměr benzínu a oleje je předepsaný výrobcem v návodu motorové pily. Téměř ve všech případech se jedná o normální benzín s oktanovým číslem 95. Olej, který se přidává k benzínu, je olej určený do motorových pil. Tento typ oleje má velmi dobrou mazací schopnost, jeho nevýhodou je jeho špatná rozpustnost v benzínu. Je tedy žádoucí připravovat pohonnou směs před bezprostředním použitím pily a směs v kanystru vždy důkladně protřepat. Není vhodné používat jiné druhy olejů.
 

Nalévání směsi do motorové pily

Před naléváním pohonné směsi do nádržky pily, je potřeba nejprve očistit okolí nalévacího prostoru pily od nečistot. Směs je potřeba do řetězové pily nalévat nálevkou se sítkem. Je nežádoucí, aby se směs rozlila po pile. Došlo by k tomu, že se benzín po chvilce odpaří a olej, který zůstane, vytvoří na povrchu pily jemnou lepkavou vrstvu, na kterou se nalepí nečistoty. To může vést k zalepení žeber válce a k místnímu přehřátí válce i pístu, což může být příčina zadřeného motoru.
 

Olej pro mazání pilového řetězu

Při doplňování pohonné směsi doplňujeme také olej pro mazání pilového řetězu. Používáme typ oleje doporučeného výrobcem pily, zajistíme tím, dlouhou životnost pilového řetězu.
 

Kontrola před prací s motorovou pilou

Před započetím práce se přesvědčíme, jestli pracuje automatické mazání pilového řetězu. Pilu podržíme s obíhajícím řetězem proti kmeni stromu nebo zemi a po malé chvíli musí být proti konci lišty patrná olejová skvrna. Není li, je patrně v mazání pilového řetězu chyba a nelze začít s motorovou pilou pracovat. Je li řetěz pily dostatečně ostrý, není potřeba na pilu tlačit a je žádoucí z řezu pilu vytahovat s obíhajícím řetězem.