MagazínPokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba patří mezi nejoblíbenější způsoby, jak vydláždit chodník či příjezdovou cestu, apod. Zámková dlažba je využívána soukromými osobami, ale také na veřejných prostranstvích měst a obcí. Je oblíbená pro dlouhou životnost a rychlou pokládku. Pokládku zámkové dlažby můžete provést svépomocí nebo si objednat odbornou firmu.

Zámková dlažba patří mezi nejoblíbenější způsoby, jak vydláždit chodník či příjezdovou cestu, apod. Zámková dlažba je využívána soukromými osobami, ale také na veřejných prostranstvích měst a obcí. Je oblíbená pro dlouhou životnost a rychlou pokládku.  Pokládku zámkové dlažby můžete provést svépomocí nebo si objednat odbornou firmu.
 

Rady pro pokládky zámkové dlažby

  • je potřeba před pokládkou zámkové dlažby důkladně provést vyrovnání  podloží.  Na tom, jak je připraveno podloží, pak závisí životnost zámkové dlažby. Nejprve začněte výkopem, podložní  vrstva se pak zhutní, srovná se dno výkopu. Lze to provést válcem či strojně, případně pomocí jiné metody. Hloubka výkopu závisí na tloušťce dlažby. 

  • dalším krokem je uložení podkladních vrstev. Pod dlažbu, která slouží jako příjezdová cesta, se ukládá nejčastěji kamenná drť. Pod chodníky se pokládá kamenná drť, která je mnohem jemnější. 

  • osaďte okraje pokládaných ploch. Obrubníky je vhodné usazovat do betonu. Je třeba rozlišit obrubníky k chodníkům, záhonům a podle toho je na svém pozemku využívat.

  • poté, co položíte obrubníky, začněte se sypáním podkladové drtě. Opět je potřeba povrch zhutnit. Podkladní vrstvy se zhutňují celkem třikrát, každá zvlášť. U cyklistických stezek a chodníků se provádí pouze jedna podkladní vrstva z jedné drti a povrch se zhutňuje pouze dvakrát.

  • nakonec se připravené podloží vysype velmi jemnou drtí, tedy pískem. Na písek se již rovnou pokládá zámková  dlažba. Zámková dlažba se zásadně neukládá do betonu. Za prvé by ji nebylo již možno dle potřeby rozebrat a za druhé by ztratila vynikající nivelační schopnost. Rovněž by mohla zabetonovaná dlažba v zimě praskat. 

  • dlažbu začínáme pokládat od nejnižšího místa pokládané plochy. Odtud postupujeme směrem k nejvyššímu. Dlažbu lámeme pouze ve výjimečných případech. Mezi jednotlivé spáry podložené dlažby je třeba provést zásyp jemným křemičitým pískem, jehož přebytek pak zameteme. Jednotlivé díly dlažby však musí být suché.