MagazínPěstování epifytních rostlin v zimní zahradě

Co je vlastně epifytní rostlina? Zjednodušeně lze říci, že jde o rostlinu, která může prospívat a růst, aniž by kořenila v půdě. Roste většinou na stromech, avšak není parazitní rostlinou. Svého hostitele tyto druhy rostlin využívají spíše jako oporu. Během času se epifytní rostliny různě adaptovaly na podmínky, ve kterých rostou.

10.5.2017
 
Co je vlastně epifytní rostlina? Zjednodušeně lze říci, že jde o rostlinu, která může prospívat a růst, aniž by kořenila v půdě. Roste většinou na stromech, avšak není parazitní rostlinou. Svého hostitele tyto druhy rostlin využívají spíše jako oporu. Během času se epifytní rostliny různě adaptovaly na podmínky, ve kterých rostou.
 

Některé druhy epifytních rostlin

Epifytní rostliny jsou zastoupeny v mnoha čeledích. Řadíme sem různé druhy orchidejí, bromélií, kaktusů, kapradin, vřesů a mnoho dalších rostlin, vhodných pro epifytní pěstování v zimních zahradách.
 

Vhodné podmínky pro pěstování epifytů

Tyto rostliny je vhodné pěstovat v nádobách ve speciálních substrátech, které jsou velmi vzdušné, bez obsahu vápníku, pomalu rozkládající se. Takovýto substrát se dá zakoupit v zahradních centrech. Epifyty se však dají pěstovat způsobem tzv. blokové kultivace, kdy jsou připevněny na přírodních materiálech (kmenech, větvích). Rostliny jsou na tyto materiály připevněny tenkým (izolovaným) drátem, vlascem, ale i lepidlem.
 

Světelné podmínky pro epifytní rostliny

Epifyty jsou velmi adaptabilní a dokážou se přizpůsobit silnému slunečnímu záření a dlouhodobému stínu, avšak nejlépe budou prospívat při dostatku světla, avšak ne přímého. Ideální je jihovýchodně či jihozápadně orientovaná zimní zahrada. Nebo promyšlené zastínění, které dokáže „rozbít“ přímé sluneční záření.
 

Tepelné podmínky

Správné určení teploty, je závislé od konkrétního druhu rostliny. Základní odhad můžeme získat se znalosti podnebí, ve kterém rostlina přirozeně žije. Epifyty nás však dokážou překvapit svou odolností. Všeobecně však platí, že aby rostliny prospívaly, není dobré je vystavovat teplotním výkyvům. I mezi epifyty jsou však rostliny, které vyžadují období vegetačního klidu, tj. potřebují na určitou dobu snížit obvyklou teplotu.
 

Vlhkost a zálivka

Vodu dokážou epifytní rostliny přijímat ze vzdušné vlhkosti. V případě zálivky zaléváme v optimálním případě dešťovou vodou, v zimním období, můžeme rozpustit sníh. Vždy se vyhýbáme vodě z vodovodního řadu, která je chlorovaná. Pokud chceme zalévat touto vodou, je vhodné ji převařit. Často také není vhodná studniční voda, vzhledem ke své tvrdosti. Tvrdá voda všeobecně při dlouhodobém používání představuje pro rostlinu zátěž a znehodnocuje substrát. Četnost a intenzita zálivky velmi závisí i na vzdušné vlhkosti v zimní zahradě.
 

Tip:

Je dobré si uvědomit, že v případě úspěšného pěstování rostlin, je téměř neslučitelné pěstovat společně druhy z různých zeměpisných pásem. V takových případech bude v našich zimních zahradách vždy nějaká rostlina, která bude na úkor výborných pěstitelských podmínek, jiné rostliny strádat a chátrat.