MagazínModulový dům - víte, jaké má výhody a kolik stojí?

Dnes již modulový dům nepředstavuje jen krizové řešení bydlení. Jde o typ architektury, která skýtá široké možnosti a zajímavá řešení. Navíc klade důraz na estetickou hodnotu, při zachování příznivé ceny a zejména rychlosti výstavby. Modulární stavby poskytují inovativní řešení otázky moderního bydlení s širokou variabilitou provedení.

14.6.2017

Dnes již modulový dům nepředstavuje jen krizové řešení bydlení. Jde o typ architektury, která skýtá široké možnosti a zajímavá řešení. Navíc klade důraz na estetickou hodnotu, při zachování příznivé ceny a zejména rychlosti výstavby. Modulární stavby poskytují inovativní řešení otázky moderního bydlení s širokou variabilitou provedení.
 

Výhoda modulového obydlí

Ať jsme se rozhodli pro modulový jakýchkoliv rozměrů, vždy oceníme rychlost výstavby námi zvoleného typu bydlení. Oproti zděné stavbě je modulový dům postaven v rozmezí dvou až čtyřech měsíců. Navíc lze výstavbu pomocí panelů SIPsCZ realizovat kdykoliv během roku. Po vydání stavebního povolení, vytvoření základů a inženýrských sítí lze se stavbou začít okamžitě.
 

Cena modulového domu

Cena, kterou zaplatíme za realizaci modulového domu ze systému SIPsCZ se příliš od ceny zděné stavby neliší. Finanční úspora spočívá především v následném provozu domu. Také krátký čas, během kterého je stavba realizována představuje snížení nákladů na bydlení v jiném dočasném domě nebo bytě. Zdi z panelů SIPs jsou úzké a tudíž získáme větší užitnou plochu než u domu zděného.
 

Další výhody

Základní vlastností modulového domu je jeho mobilita a flexibilita, kterou oceníme, jestliže jsme nuceni nebo se chceme přestěhovat na jiné místo a nechceme si zvykat na nové bydlení. Jednoduše si své stávající modulové bydlení převezeme s sebou. Kdykoliv můžeme bydlení doplnit o další modul, čímž vzniká zajímavá a zejména účelná kompozice.
 

Ekologie

Environmentální výchova a ekologie to jsou současné často užívané moderní termíny. Výrobci pamatují, při plánování i výrobě, také na plnění důležitých ekologických norem. Každá modulární stavba může být demontována a následně recyklována tak, aby nezatěžovala eko systém země.
 

Sousedské vztahy

Tím, že jsou panely SIPs připravovány ve výrobních halách nevzniká při montáži modulového domu hluk ani zvýšená prašnost, které by jinak zatěžovali okolí a tedy i sousedské vztahy.