MagazínKomfortní bydlení modulárních staveb

Architekti modulárních staveb je od počátku jejich existence přizpůsobovali potřebám lidí. Od prvopočátku představovaly moduly zejména ekonomické, mobilní a úsporné řešení dočasných staveb. Avšak dnes už nelze modulární obydlí spojovat s dočasným řešením krizových situací. Modulární stavby dneška jsou moderním a žádaným artiklem, který v sobě snoubí kreativitu a ekologii.

Architekti modulárnych stavieb je od počiatku ich existencie prispôsobovali potrebám ľudí. Od prvopočiatku predstavovali moduly najmä ekonomické, mobilné a úsporné riešenie dočasných stavieb. Avšak dnes už nemožno modulárne obydlia spájať s dočasným riešením krízových situácií. Modulárne stavby dneška sú moderným a žiadaným artiklom, ktorý v sebe snúbi kreativitu a ekológiu.


Kreativita

Modulárne domy sú vyrábané sériovo, avšak skladaním jednotlivých modulov možno získať veľmi zaujímavé a variabilné stavby, ktoré podčiarknu osobitý štýl majiteľa domu. Modulárny dom si možno vybrať v troch možnostiach prevedení. A to vo variante Mini, Hobby alebo na Kľúč. Tieto varianty sa od seba líšia prevedením a vybavením.
 

Varianty

Variant modulárneho domu Mini je hrubou stavbou, kedy sú jednotlivé moduly pevne umiestnené na zamýšľané miesto. Hobby varianta je navyše dodatočná montáž elektroinštaláciami, vodoinštaláciami, dverami a plastovými oknami s izolačnými trojsklami. Variant na Kľúč predstavuje plne vybavený dom určený k okamžitému nasťahovaniu.
 

Ekologická stopa


Moduly sú vytvorené stavebným systémom SIPs . Ide o univerzálny systém pre riešenie stien, stropov i striech. Panel sa skladá z OSB dosiek vyplnených izolačnou výplňou zo samozhášlivého polystyrénu. Celý systém výstavby je kedykoľvek demontovateľný a všetky použité materiály sú 100% recyklovateľné. Prevádzkové náklady domu sú veľmi nízke a tým nielen šetríte svoje výdavky, ale prispievate zároveň k zdravšiemu životnému prostrediu.
 

Výhoda modulárného domu


Za veľkou výhodou možno považovať, že práve modulárne domy sú uspôsobené slobodnému spôsobu bývania. Možno ich ďalej podľa potreby vybaviť solárnymi panelmi, fotoelektrickými elektrárňami alebo tiež čističkou odpadových vôd, ale zároveň je možné napojiť aj na existujúce inžinierske siete.