MagazínJak zajistit optimální teplo ve skleníku

Skleníky si pořizujeme zejména pro snadnější pěstování některých druhů rostlin. Tím, že jim vytvoříme ideální klimatické podmínky, budou rostliny řádně prospívat a budou mít větší výnosy. A naše práce nám přinese nejen ovoce na základě skleníkového efektu.

31.3.2017

Skleníky si pořizujeme zejména pro snadnější pěstování některých druhů rostlin. Tím, že jim vytvoříme ideální klimatické podmínky, budou rostliny řádně prospívat a budou mít větší výnosy. A naše práce nám přinese nejen ovoce na základě skleníkového efektu.
 

Co je to skleníkový efekt

Při dopadu slunečních paprsků na opláštění skleníku, je jich část odražená, část propuštěná a část záření pohltí materiál opláštění. To záření, které pohltí opláštění, zvyšuje jeho teplotu a ohřívá vše vně skleníku. Rostliny při ohřevu ze svého povrchu, prostřednictvím listů, odpařují vodu, a pokud je skleník uzavřen, vytváří se v něm vodní páry. Ty opětovně zvyšují teplo ve skleníku.
 

Co potřebují rostliny k životu

Jestliže chceme, aby rostliny ve skleníku dobře prospívaly, musíme jim zabezpečit přiměřenou teplotu, světlo, vodu a oxid uhličitý.
 

Správná teplota

V čase, kdy svítí přímé slunce, je optimální teplota ve skleníku kolem 25˚ a maximální teplota by neměla překročit 32˚C. V noci jsou pak nejvhodnější teploty kolem 18 - 20˚C. Při nízké intenzitě světla, (pokud je třeba zataženo), postačí teplota vně skleníku kolem 20˚C a noční teploty by neměly klesnout pod 15˚C.
 

Jak zajistit optimální teplotu ve skleníku

Teplotní výkyvy rostlinám příliš nesvědčí. Optimální teplotu, pokud je příliš vysoká, můžeme zajistit větráním. Větrat můžeme mechanicky, tím, že otevřeme okna ve skleníku, ale pohodlnější je automatický větrací systém, který umožní, aby se okna při určité mezní teplotě otevřela pomocí sama.
 
Jestliže je teplota ve skleníku příliš nízká, lze tento problém vyřešit vytápěním skleníku, avšak v tomto případě je potřeba, aby měl skleník kvalitní izolaci, aby náklady na jeho vytápění nepřevýšili samotný zisk z úrody. Navíc pořízení skleníkového vytápění není lacinou záležitostí. Na trhu jsou různé elektrické či propanbutanové ohřívače, ty jsou však vhodné spíše pro občasné topení. Pro stále vytápěné skleníky se více hodí tepelné čerpadlo nebo solární vytápění.