MagazínJak postupovat při prodeji garáže

Máte garáž, kterou již nevyužíváte a rozhodli jste se ji prodat? Pokud ano, podívejte se společně s námi na to, jak postupovat při prodeji garáže.

Máte garáž, kterou již nevyužíváte a rozhodli jste se ji prodat? Pokud ano, podívejte se společně s námi na to, jak postupovat při prodeji garáže.
 
Ideální je garáž nafotit, co nejdetailnější popis, v němž nezapomeňte poukázat na možné nedostatky, které mohou být na přiložené fotografii hůře viditelné, cenu pak nejlépe určíte na základě podobných nabídek na inzertním serveru. Pokud požadujete vyšší cenu než konkurenční inzeráty, doporučujeme uvést případné důvody, proč zakoupit garáž právě od vás - levné či bezplatná doprava, výhodnější cena při rychlé domluvě, rozhodnout může také pár doplňků zdarma či za příznivou cenu.
 
Zveřejnili jste nabídku a kontaktují vás první zájemci? Podívejte se, jak postupovat při prodeji garáže dále.
 

Jak postupovat při prodeji garáže? Kupní smlouva je základ

Prvním krokem je samozřejmě podpis příslušné smlouvy, jelikož dnes platí, že jakýkoliv prodej by měl být jasně zdokumentován. Na internetu existují různé vzory, ale lepší kupní smlouva na garáž sepsaná právníkem. Jedině tak máte jistotu, že budete jako prodejce dostatečně chráněn v případě problémů. Samozřejmostí je to, že cesta jak postupovat při prodeji garáže je v tomto případě spojena s tím, kdy kupující platí hotově.
 
Pokud si na garáž vyřizuje například hypotéku, nebo bude platit se zpožděním, je ideální podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Zde budou specifikovány všechny podmínky prodeje i platby. Teprve poté může být podepsána klasická smlouva. Mnozí kupující využijí notářských úschov, běžný postup, kdy se peníze uvolní až ve chvíli, kdy je kupující oficiálním majitelem.
 

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Oficiálním majitelem se kupující stane až ve chvíli, kdy je jeho jméno uvedeno v katastru nemovitostí. Jak postupovat při prodeji garáže v tomto případě? Pokud již máte vyřešené smlouvy, je třeba podat žádost o vklad do katastru. Ten je zpoplatněný, a to formou zakoupeného kolku. Podat vklad lze několika způsoby, a to:
  • Přímo na podatelně
  • Elektronicky – s elektronickým podpisem
  • Poštou
Součástí dané žádosti musí být přesná definice toho, o jakou nemovitost se jedná, stejně jako musí být přesně identifikované smluvní strany – tedy vy jako původní a kupující jako nový majitel.
 

Daň z nabytí nemovitosti

Jak už dokládá samotný název, jedná se o daň, kterou nemusíte platit prodávající, ale kterou je povinen přiznat a uhradit kupující. Zajímavostí je, že od roku 2014 už nehraje roli žádný znalecký posudek, ale kupní cena. Daň je vyměřena podle cen obvyklých v dané lokalitě. Stanovuje je místní finanční úřad. Jelikož daň hradí nový majitel, tato starost vám zcela odpadá a nemusíte ji řešit. Stejně tak je nový majitel v budoucnu povinen platit daň z nemovitosti.
 

Daň z příjmu

Tuto daň už zaplatit musíte. Výjimkou je situace, kdy garáž vlastníte déle než 5 let. V takovém případě jste od platby daně osvobozeny. Pokud ji máte dobu kratší, platbě se nevyhnete. Výše daně je však osvobozena o případné poplatky, které byly spojeny s vyřízením prodeje. Výše daně je aktuálně stanovena na 15 procent. Zde nutno podotknout, že daná procentuelní sazba je vypočtena tak, že se od ceny, za kterou jste garáž prodali, odečte suma, za kterou jste ji v minulosti koupili. Pokud je výsledek kladný, je právě z tohoto rozdílu daň vypočítána.