MagazínJak na suchou zídku

Nejkrásnějším doplňkem zahrady je kámen. V místech, kde není rovný terén, se přímo nabízí stavba zídky. Již naši předkové stavěli kamenné zídky na sucho, bez malty. Kamenná zídka není tak náročná, jak si mnozí představují.

Nejkrásnějším doplňkem zahrady je kámen. V místech, kde není rovný terén, se přímo nabízí stavba zídky. Již naši předkové stavěli kamenné zídky na sucho, bez malty. Kamenná zídka není tak náročná, jak si mnozí představují. 
 

Jak na stavbu suché zídky

Kamenná zídka je oproti betonové mnohem hezčí, navíc je finančně méně nákladná. Použít můžete kámen ze starších staveb i kameny i kameny, které si přivezete z kamenolomu. Stavba nasucho má svá přísná pravidla, které je potřeba dodržovat, aby vám zídka vydržela po mnoho let. Nemáte-li kámen k dispozici nebo nevyhovuje vašim potřebám, využijte prefabrikované betonové zdi, které můžete bez pomoci malty postavit do libovolné výšky i tvaru. 
 
Nejprve si určete místo, kde zídku postavíte a zvolte si tvar, který má vaše zídka mít. Může být rovná nebo mírně prohnutá do oblouku. Rovněž je potřeba si spočítat materiál, který budete na stavbu zídky potřebovat. 

 

Stavba zídky krok za krokem:

 • spočítejte si množství potřebného materiálu (objem zídky vypočítáte vynásobením její délky a výšky, výsledek se pak vynásobí plánovanou tloušťkou zdi, výsledek vám ukáže spotřebu kamenů)
   
 • na půdorysu je potřeba odkopat zhruba 40 cm zeminy
   
 • z úlomků kamenů či štěrku vytvořte podklad pod zídku 
   
 • pro začátek stavby si vyberte největší kameny (vázáky)
   
 • s pokládáním začněte u hlavy zdi 
   
 • postupujte od krajů ke středu
   
 • na první vrstvu pokládejte tak, aby nevznikaly křížové spáry
   
 • dbejte na to, aby se kameny nekývaly, zídka musí být stabilní (můžete je zakotvit pomocí drobných kamínků) 
   
 • šířka paty zídky by měla být třetina, až polovina výšky zdi 
   
 • lámaný kámen skládejte tak, aby v něm byly co nejmenší spáry
   
Poté, co je suchá zídka dostavěná, můžete do spár v kamenech vysadit sukulenty nebo popínavé rostliny. Suchá zídka je oblíbeným útočištěm ještěrek, blanokřídlého hmyzu, čmeláků i slepýšů.