MagazínCo neopomenout při plánování zimní zahrady

Zimní zahrada představuje malebnou oázu nejen pro rostliny, ale zejména pro majitele zimní zahrady. Aby však zahrada sloužila dobře, je potřeba jí především velmi dobře naplánovat, protože faktorů ovlivňujících chod zimní zahrady je nemálo.

13.9.2017
 
Zimní zahrada představuje malebnou oázu nejen pro rostliny, ale zejména pro majitele zimní zahrady. Aby však zahrada sloužila dobře, je potřeba jí především velmi dobře naplánovat, protože faktorů ovlivňujících chod zimní zahrady je nemálo.
 

Klima
 

Klimatická oblast má významný vliv na kolísání teploty vně zimní zahrady a to značně ovlivňuje nejen růst a prospívání rostlin. Od klimatické oblasti se odvíjí také potřeba vytápění, větrání či stínění. Klimatické oblasti se odlišují počtem chladných a teplých dní, ale i počtem srážek či jasných dní, což má jednoznačný vliv na chod zahrady.
 

Orientace
 

Podobně jako klima představuje významný faktor i orientace zimní zahrady vůči světovým stranám. Zahradu lze samozřejmě orientovat na jakoukoliv stranu, ale následně je potřeba respektovat důsledky spojené s touto orientací.
 

Východ
 

Orientace zimní zahrady na východ znamená, že do prostoru zahrady bude svítit slunce zejména brzy ráno a kolem poledne. Východně orientované zahrady tedy nejsou ohroženy přemírou tepla. Jestliže však bude zvenčí kolem zahrady navíc i zelená bariéra rostlin a stromů, je pravděpodobné, že v takto orientované zahradě bude méně světla a tepla.

 
 

Jih
 

Jižně orientované zahrady jsou hojně prohřívány slunečními paprsky během celého roku. Proto by měly mít konstrukci se skleněnou výplní spíše svislou, protože svislá plocha lépe odráží sluneční paprsky. Navíc je potřeba při vybavení zahrady pamatovat na její stínění a kvalitní, nejlépe automatické větrání. Stojí za zvážení, zdali jižně orientované zahrady neopatřit již z počátku krytinou s menší světelnou propustností.

Tip: celeorční zimní zahrady
 

Sever
 

Zahrady orientované na sever bývají po většinu dne spíše zastíněny. Proto se není potřeba obávat přehřátí slunečními paprsky. Je potřeba soustředit se spíše na vhodné vytápění zahrady a na ideální sklon stěn a střechy, aby zachycovala co možná nejvíce slunečního záření.

Tip: levné zimní zahrady
 

Západ
 

Západně orientované zahrady prohřívá odpolední slunce a rána v nich mohou být chladnější. Za optimální orientaci zahrady lze považovat dle odborníků jihozápad nebo jihovýchod. I přesto nelze opomenout kvalitní větrání, stínění a vytápění.