MagazínBezpečné topení v krbových kamnech

Málokdo si uvědomuje, že topení v krbových kamnech, ať už jde o celoroční vytápění, či jen o občasné přitopení, vyžaduje dodržování mnoha pravidel, aby topení v krbových kamnech bylo nejen efektivní, ale i bezpečné.

2.5.2017
 
Málokdo si uvědomuje, že topení v krbových kamnech, ať už jde o celoroční vytápění, či jen o občasné přitopení, vyžaduje dodržování mnoha pravidel, aby topení v krbových kamnech bylo nejen efektivní, ale i bezpečné.
 

Legislativa spojená s užíváním krbových kamen

Krbová kamna smí být připojována pouze na komíny, které jsou schválené revizním technikem komínů. Toto ustanovení vyplývá z platné vyhlášky 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
 

Čištění a revize spalinových cest krbů

Krbová kamna využívaná v rodinných domech a domácnostech spadají dle výše zmíněné vyhlášky do kategorie spotřebičů do 50 kW. Vyhláška dále určuje pravidelnost čištění a kontroly spalinových cest. Ta se však liší u krbových kamen používaných sezonně a celoročně. Sezonní čištění spalinových cest 2x ročně, u krbových kamen využívaných celoročně je potřeba čistit spalinové cesty nejméně 3x ročně. U obou typů, je pak nutná kontrola neboli revize spalinových cest 1x ročně. 
 

Závady při používání krbových kamen na dřevo

Jak z názvu vyplývá v krbových kamnech na dřevo, se topí dřevem. Vzhledem k tomu, že ne vždy je využíváno k topení kvalitně proschlé dřevo, může docházet k problémům s vysokým obsahem těkavých složek. Stejně tak u spotřebičů, které mají vyšší výkon, než jsou skutečné ztráty budovy, je nutné krbová kamna provozovat při sníženém výkonu, při němž dochází k nedokonalému spalování.
 

Nedokonalé spalování

Jestliže je teplota v topeništi nízká nebo je v něm mnoho spalin, případně snížíme li přívod vzduchu do topeniště, při snaze, aby palivo vydrželo v krbových kamnech co nejdéle. Dochází k nedokonalému spalování a prchavé složky paliva odcházejí nespálené. To poznáme, když z komína vychází tmavý a hustý dým. Tuhé částice se pak usazují jako saze a dehtové usazeniny ve spalinových cestách.
 

Usazeniny ve spalinových cestách

Dehet, který je obsažen v usazeninách krbových kamen a spalinových cest, je hořlavý a může dojít k jeho samovznícení, což může vést k poruchám pláště komína a to může způsobit požár.