Co je to vybavení území

Vybavení území je dáno druhovou strukturou a také kapacitou zařízení,  které se nachází na daném území a slouží k různým lidským činnostem jako je počet bytů, kapacita občanského vybavení, kapacit technických sítí. Je charakterizováno funkčními jednotkami.  Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou pozemky pro stavby občanského vybavení jako jsou školy, školky, veterinární služby, sociální služby, význam, kultura, pozemky staveb pro ubytování, stavby dle zvláštních zájmů liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně a další. Vybavení ovlivňuje urbanistickou koncepci měst. Vybavení území se dělí na veřejnou a rekreační vybavenost, veřejnou občanskou vybavenost a komerční vybavenost, přičemž veřejná vybavenost se vymezuje pouze do zastavitelného území či zastavitelných lokalit.