Co je to urbanismus

Urbanismus je disciplína, která si dává za cíl vytvářet a rozvíjet města a vesnice, aby byly funkčními a vyváženými celky.  Urbanistické projektování zahrnuje návrhy uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny, čím volně navazuje na architekturu.  Urbanismus je součástí nauky o urbanistickém životě a kultuře.  Moderní města se bez moderního plánování neobejdou. Vše musí být navrženo jako funkční útvary a s vyváženou strukturou. V Čechách je typickou ukázkou urbanismu měst Zlín, který plánoval František Lydie Gahura, městský architekt. Města budoucnosti jsou taková, která jsou dokonale vyvážená co se týče dopravy, práce, bydlení, ale také zábavy a památek. Potřeby a požadavky společnosti se neustále vyvíjí a urbanismus je toho vzácným příkladem.  Urbanistická kompozice vychází z krajinného reliéfu, přírodních a stavebních dominant,dochovaných historických hodnot místa, prvků, které podporují prostorovou orientaci, z dalších vlastností sídla a krajiny. 

                                                       Výsledek obrázku pro Co je to urbanismus