Co je to infrastruktura

Infrastruktura je souborem různých typů služeb, obvykle veřejných, které mohou používat všichni obyvatelé na daném území. Infrastruktura se týká hlavně dopravy, energeticky, školství či zdravotnictví. Může ji zřizovat jak stát, tak i soukromé subjekty. Původně měl pojem infrastruktura zcela jiný význam a označoval hlavně vojenská zařízení. 

Výsledek obrázku pro Co je to infrastruktura