Co jsou to regulativy využití a uspořádání území

Regulativy jsou ustanovení, které omezují využití a uspořádání území. Odvozeny jsou  z celostátně platných předpisů nebo jsou schváleny autonomně schvalovatelem územně plánovací dokumentace. Pomocí regulativy využití a uspořádání území se fixují dlouhodobě podmínky, za jakých je možné povolit výstavbu, přestavbu objektů nebo změnu způsobu užívání pozemků.