Co je to ztužující věnec

Ztužující věnec nebo věncový trám je stavební konstrukce zabraňující vybočení zdí. Plní funkci nosnou a kotevní. Při jeho provádění je nezbytné, aby byl protažený od jednoho rohu domu k druhému. Ztužující věnec ztužuje budovu ve vodorovném směru. Zachycuje ve svislých konstrukcích tahové síly a rovnoměrně roznáší břemena.

Díky věnci je zabráněno nestejnoměrnému sedání zdiva. Ztužující věnec se používá u základových konstrukcí, opěrných zdí, v bytové i občanské výstavbě, v průmyslových stavbách nebo u speciálních staveb jako jsou mosty, tunely či přehrady. Konstrukce je statická, musí správně přenášet působení tlakových i tahových sil. Ztužující věnec se skládá z betonu a ocelové výztuže. Výztuž je tvořena z podélných prutů a třmínků obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Ocel má vysokou pevnost v tahu, samotný beton by nedokázal přenášet tahové síly, proto je kombinován s ocelovou výztuhou. Na vnější straně se ztužující věnec opatřuje tepelnou izolací o síle 0-140 mm. 
                      
                                                           Výsledek obrázku pro Co je to ztužující věnec