Co je to vymetací otvor komínového průduchu

Vymetací otvory jsou navrhovány u komínových průduchů na kapalná a pevná paliva, které není možné vymetat přímo ústím do komína. Vymetací otvor musí být navržen nad střechou budovy nebo do půdního prostoru, do kterého lze vymetání komínů provádět. Půdice vymetacího otvoru musí být nejméně 600 mm a nejvíce 1200 mm nad podlahou. Vzdálenost je nejvýše 6 m od ústí komínového průduchu. Šířka by měla být více než 120 mm a výška minimálně 180 mm. V okolí vymetacího otvoru musí být prostor upravený a přístup musí být snadný. Otvor musí být opatřen uzavřenými komínovými dvířky. V obytné půdě musí být umístěny na chodbě, schodišti, v předsíni, komoře či koupelně a WC. Světlá výška pak nesmí být menší než 1,7m a prostor musí být osvětlen.