Co je to veřejná infrastruktura pozemku a stavby

Veřejná infrastrukura pozemku a stavby jsou dopravní pozemní komunikace, vodní cesty, letiště, a s nimi související zařízení, dále vedení a stavby, které slouží s jejich technickým vybavením, například vodovody, kanalizace, zařízení pro nakládání s odpady, vedení  energií a dále to je občanské vybavení a stavby, které souvisí se vzděláním a výchovou, sociálními a zdravotními službami, kulturou, veřejnou správou a ochranou obyvatel.  Řešení infrastruktury vychází ze řešení veřejné infrastruktury a územního plánování.  Nejvíce s ní souvisí územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel daného území. Kvalita životních podmínek obyvatel je ovlivněna technickou infrastrukturou

Význam veřejné infrastruktury pak spočívá ve veřejném zařízení, jeho správě, údržbě i rozvoji, který pak souvisí s dalšími požadavky tak, aby usnadnil dopravu lidí a zboží, poskytl pitnou vou k pití i technickému používání, docházelo k bezpečnému nakládání s komunálními odpady, byla poskytnuta energie a přenášeny důležité informace v rámci komunit a mezi nimi.