Co je to štít

Štítem se  v architektuře rozumí vrchní část průčelí nebo fasády, která uzavírá nahoře sedlovou střechu nebo zakrývá její část a tvoří tak atiku. Štít má zpravidla trojúhelníkový tvar a také je různě barevný. U domů tento štít má funkci uzavření podkroví. Střecha může štít přesahovat nebo naopak sahá nad střechu domu. Některé historické domy mají štíty, které tvoří falešné patro. V 19. století začaly převažovat na domech valbové střechy a štíty se postupně bouraly. 

                                            Výsledek obrázku pro Co je to Å¡tít