Co je to architektura

Definovat architekturu rozhodně není nic jednoduchého. Má totiž velké množství podob. Do architektury nepatří pouze stavitelství, ale i zušlechťování zahrady a krajiny obecně. Dá se tak říci, že architektura je schopnost člověka přetvořit zvolenou oblast k obrazu svému. Spojuje v sobě nejen prvky čistě funkční a užitné, ale také i estetické vlastnosti. Není důležité, jestli se jedná o panelový dům či o honosnou středověkou katedrálu. Oba typy staveb mají svou funkcí a vyvolávají v člověku emoce.

Výsledek obrázku pro architecture