Co je to rozvojové území

Rozvojové území jsou klíčové lokality pro další rozšíření obce. V těchto územích je vyžadováno dříve, než bude povolena nová zástavba, provést  prověření celkové koncepce pomocí územně plánovací dokumentace nebo územní studií. Tato dokumentace se vypracovává příslušným stavebním odborem v plném rozsahu celého rozvojového území nebo jeho ucelené části.  Procentuální podíl  jednotlivých funkčních ploch u velkých rozvojových zemí je závazný.