Co je to návrh územně plánovací dokumentace

Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává poté, co je schváleno souborné stanovisko. Návrh územně plánovací dokumentace si nechává zpracovávat obec na základě vlastního podnětu, návrhu orgánu veřejné správy či na návrh občana obce.
Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává na základě schváleného zadání, případně na základě schválených pokynů pořizovatel zpracuje pro obec zpracování návrhu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pořizovatelem je oznámena doba konání společného jednání a doručí návrh územně plánovací dokumentace veřejnou vyhláškou. Návrh je posuzován před jeho vydáním krajským úřadem.