Co je to plán využití ploch

Plán využití ploch je nezbytný při dalším plánování rozvoje měst a obcí. Plán zobrazuje polyfunkční území, ale také monofunkční  plochy. V tomto plánu se závazně stanoví funkční využití ploch pro celé území obce. Pro potřebu rozhodování o využití ploch se územním plánem jednotlivé pozemky rozdělí do přibližně stejných ploch.