Co je to obec

Obec je veřejnoprávní korporace, právnická osoba. Je základní jednotkou ve veřejné správě. Dle typu obce vykonává státní správu.  V Česku jsou obce definovány zákonem o obcích. Dle ČSÚ je v ČR 6259 obcí a újezdů. 

Obec je samosprávným společenstvím občanů, které tvoří celek vymezený hranicemi. Tato veřejnoprávní korporace má vlastní majetek, který spravuje.  V právních vztazích vystupuje svým jménem, rovněž nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Obec vykonává státní správu v přenesené působnosti.  Řídí se zákony a předpisy, které jsou vydány na základě zákonů, usnesením vlády, směrnicemi ústředních úřadů. 

Související obrázek