Co je to pavilon

Pavilon je menší, jednoúčelová budova. Často je součástí nějakého celku budov. Může se jednat o nemocniční, výstavní nebo zámkový pavilon. Známe například pavilony v zoo, hudební či výstavní pavilony. Pavilony však nachází využití i v zahradách, podobně jako altány nebo skleníky. Pavilon je drobná přízemní stavba, obvykle má hezkou architekturu, je prosklená. V minulosti byly pavilony součástí zámků. 

                                     Související obrázek