Co je to konzola

Konzola, nebo také konzole, je pojem, který se v architektuře a stavebnictví používá pro podpěru nosného stavebního prvku, který je nainstalován do zdi a funguje jako podpěra pro balkóny, respektive římsy. Konzola může fungovat i jako držák umyvadla, mít podobu garnýže nebo nosníku ve strojírenství.

                                          Související obrázek