Co je to interiérový design

Interiérový design nebo také design vnitřního prostoru, je obor, který se věnuje vnitřnímu uspořádání domu nejen po praktické, ale rovněž i po estetické stránce a výtvarné stránce. Vnitřní design by měl plynule navazovat na celkový ráz celé stavby a přitom by měl brát zřetel i na požadavky majitele. Hlavní metou pro designera by mělo být vytvoření optimálního prostředí pro všechny obyvatele a zároveň tím nenarušit harmonii s architekturou objektu. Proto je obvykle nejlepší, aby se o interiérový design postaral stejný člověk, který navrhl a vypracoval plány celé budovy.

Výsledek obrázku pro What is interior design