Co je to kolaudace

Kolaudace je úřední schválení stavby a musí proběhnout po jejím dokončení před začátkem užívání, ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci. Kolaudace staveb je v kompetenci stavebních úřadů, které posoudí, zda byly dodrženy povinné aspekty, například bezpečnostní a hygienické požadavky, a zda výsledná stavba souhlasí s původním záměrem a projektem. Zkolaudovat je nutné například mobilní domy a větší garáže. Některé menší stavby, jako například pergoly, podléhají pouze oznamovací povinnosti.